Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2007

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εδώ και χρόνια ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη μία προσπάθεια από εμένα και μια ομάδα ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα στη Βόρεια Ελλάδα για τη δημιουργία ένος συλλόγου που θα αντιπροσωπεύει τους πάσχοντες στην περιοχή μας.

Η αίσθηση της απομόνωσης, η έλλειψη επαφής με άτομα που μπορούν να καταλάβουν τα προβλήματά μας, η συγκεχυμένη και πολλές φορές ελλιπής πληροφόρησή μας, η αδυναμία του συστήματος υγείας να μας παράσχει υποστήριξη και στήριξη, οι ιδιαιτερότητες της καθημερινής μας ζωής και η ποιότητά της όπως περιορίζονται και προσδιορίζονται από την πάθησή μας είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν στην ανάληψη αυτής της δράσης.

Αυτές οι παράμετροι οδήγησαν στη ανάγκη για δημιουργία του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Βόρειας Ελλάδας.

Σκοποί του Συλλόγου μας πιστεύω πως πρέπει να είναι:

  1. Η φροντίδα και η πρόνοια προς τους πάσχοντες από Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn στη Βόρεια Ελλάδα.
  2. Η ενημέρωση για την εφαρμογή σύγχρονων μέσων και τρόπων θεραπείας σε όλους τους πάσχοντες.,καθώς και για τη προσπάθεια βελτίωσης των τεχνικών επιτευγμάτων, που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις χειρουργημένων ασθενών.
  3. Η καλλιέργεια αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, η ενημέρωση σχετικά με πρόσφατα επιτεύγματα και η συστηματική προσπάθεια επίτευξης κατά το δυνατόν καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πάσχοντες.
  4. Η συνεργασία σε όλους τους τομείς με ανάλογα ελληνικά και διεθνή σωματεία, συλλόγους, εταιρείες, κ.λ.π. Η οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων για την ενημέρωση των μελών του Σωματείου, των οικογενειών τους, του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και του υγειονομικού δυναμικού της χώρας, σε θέματα που σχετίζονται με όλες τις παραμέτρους των χρόνιων αυτών νόσων, καθώς και η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου ή περιοδικού και η παροχή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.
  5. Η χρηματοδότηση και η επιβράβευση με οποιοδήποτε τρόπο των ερευνητικών προσπαθειών Ελλήνων επιστημόνων ασχολουμένων με την έρευνα και τη θεραπεία των νόσων στον ελληνικό χώρο.
  6. Η δημιουργία αποθεματικού και η προσπάθεια συγκεντρώσεως πόρων μέσω δωρεών ή αναλόγων ενεργειών με στόχο την ενίσχυση ασθενών χαμηλού οικονομικού επιπέδου και γενικώς των αναγκών και στόχων του Σωματείου.

Φυσικά, κατανοώντας την πολύπλοκη και πολύπλευρη δομή των θεμάτων που θα προσπαθήσω να προσεγγίσω θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε όλοι να ωφεληθούμε από τη ροή από και προς εσάς της πολυπόθητης πληροφόρησης.

Θα ήθελα να σας έχω σύμμαχο στην προσπάθειά και αρωγούς στις μελλοντικές μας ενέργειες, αφού ο στόχος της καλύτερης ποιότητας ζωής καθώς και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής φυσικής και ψυχολογικής κατάστασής των ασθενών με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα αποτελούν κοινό στόχο.

‘Ενα πρώτο βήμα που θα σας ζητούσα να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε ώστε να σας λύθούν όποιες απορίες μπορεί να έχετε.Επικοινωνία

κ. Ταμπουρίδης Λευτέρης

κιν. : 6948057770

e-mail : el.tamp@gmail.comΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
« ΣΥΛΛΟΓΟY ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
ΚΑΙ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »

Του Σωματείου με την επωνυμία:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
ΚΑΙ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
που συνιστάται σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Α.Κ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αρθρο 1
Από τα υπογράφοντα στο τέλος του παρόντος ιδρυτικά μέλη, ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΚΑΙ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” και έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η επωνυμία του σωματείου στα αγγλικά είναι: “NORTHERN GREECE SOCIETY OF CROHN’S DISEASE’S AND ULCERATIVE COLITIS’ PATIENTS”.
Αρθρο 2
Σκοπός του Σωματείου είναι:
α) Η φροντίδα και η πρόνοια προς τους πάσχοντες από Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn στην Βόρεια Ελλάδα.
β) Η ενημέρωση για την εφαρμογή σύγχρονων μέσων και τρόπων θεραπείας σε όλους τους πάσχοντες, καθώς και για τη προσπάθεια βελτίωσης των τεχνικών επιτευγμάτων, που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις χειρουργημένων ασθενών.
γ) Η καλλιέργεια αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, η ενημέρωση σχετικά με πρόσφατα επιτεύγματα και η συστηματική προσπάθεια επίτευξης κατά το δυνατόν καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πάσχοντες.
δ) Η συνεργασία σε όλους τους τομείς με ανάλογα ελληνικά και διεθνή σωματεία, συλλόγους, εταιρείες, κ.λ.π.
ε) Η οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων για την ενημέρωση των μελών του Σωματείου, των οικογενειών τους, του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και του υγειονομικού δυναμικού της χώρας, σε θέματα που σχετίζονται με όλες τις παραμέτρους των χρόνιων αυτών νόσων, καθώς και η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου ή περιοδικού και η παροχή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.
στ) Η χρηματοδότηση και η επιβράβευση με οποιοδήποτε τρόπο των ερευνητικών προσπαθειών Ελλήνων επιστημόνων ασχολουμένων με την έρευνα και τη θεραπεία των νόσων στον ελληνικό χώρο.
ζ) Η δημιουργία αποθεματικού και η προσπάθεια συγκεντρώσεως πόρων μέσω δωρεών ή αναλόγων ενεργειών με στόχο την ενίσχυση ασθενών χαμηλού οικονομικού επιπέδου και γενικώς των αναγκών και στόχων του Σωματείου.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αρθρο 3
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, επίτιμα και αρωγά. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και το οποίο να πάσχει από ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο (ΙΦΕΝ) και είναι κάτοικος της Βόρειας Ελλάδας καθώς και συγγενείς των πασχόντων πρώτου και δευτέρου βαθμού. Μέλη του Σωματείου επίτιμα ή αρωγά, μπορούν να γίνουν ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την ΙΦΕΝ και τα προβλήματά της καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, που θα συνεισφέρουν για το σκοπό αυτό.

Aρθρο 4
Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα που είχαν την πρωτοβουλία ιδρύσεως αυτού του Σωματείου και υπογράφουν το παρόν καταστατικό, καθώς και την ιδρυτική πράξη του Σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.

Αρθρο 5
Τα τακτικά μέλη εγγράφονται στο Σωματείο και αποκτούν την ιδιότητα τους μέλους του Σωματείου, εφόσον γίνει δεκτή αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ελέγξει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν συνέρχεται σε συνεδρίαση, εντός του μήνα από την υποβολή της αίτησης, και αποφασίζει για την αποδοχή της ή όχι και την εγγραφή του ατόμου ως μέλους του Σωματείου.
Τα τακτικά μέλη μετά την είσοδο τους στο Σωματείο αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όπως και κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από τα διαλαμβανόμενα στο καταστατικό αυτό.
Υποψήφιο μέλος του οποίου η αίτηση δεν έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να προσφύγει εντός μηνός από της γνώσεως της αρνητικής απόφασης, στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα για την εγγραφή ή μη του υποψηφίου μέλους.


Αρθρο 6
Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή 20,00 Ευρώ προκαταβολικά, εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους. Το πόσο της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Το μέλος που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στερείται του δικαιώματος ψήφου και εκλογής ή εκπροσώπησής του στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, μπορεί όμως να παρευρίσκεται ως ακροατής για διάστημα ενός μόνο χρόνου.

Άρθρο 7
Επίτιμα μέλη του Σωματείου ονομάζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. τα φυσικά πρόσωπα, μέλη του Σωματείου ή μη, τα οποία εξαιτίας της ηθικής ή υλικής συνδρομής τους, ενίσχυσαν σημαντικά το Σωματείο στην εκπλήρωση των σκοπών του, ή εισφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες εις την πρόληψη και θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του Crohn.
Τα Επίτιμα μέλη που δεν προέρχονται από τα μέλη του Σωματείου απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής, έχουν το δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρωγά μέλη μπορεί να είναι φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου που επιθυμούν και προτίθενται να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, τα οποία έχουν το δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8
Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου επιθυμεί να παραιτηθεί από την ιδιότητά του αυτή οφείλει να ενημερώσει εγγράφως περί τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αρθρο 9
‘Οργανα του Σωματείου είναι:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Η Γενική Συνέλευση των μελών

Άρθρο 10

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών και ιδρυτικών μελών, με μυστική ψηφοφορία.
Κατ’ εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται, όπως προβλέπει το άρθρο 36 του παρόντος.
Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος από τους εκλεγέντες και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Επίσης εκλέγει μεταξύ των μελών την τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία με απόφαση του αναθέτει την ενάσκηση ορισμένων από τα καθήκοντά του.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
Εάν κάποια θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, η θέση πληρούται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Ο χρόνος θητείας του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο υπολειπόμενος, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν ο αριθμός των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που κενώθηκαν μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων, υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την πλήρωση των θέσεων αυτών.
Aρθρο 11
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Μπορεί όμως να συνέρχεται και εκτάκτως και σε επείγουσες περιπτώσεις μετά από απόφαση του προέδρου ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών μελών του.

Aρθρο 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

Aρθρο 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
Μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση τον απολογισμό και τον ισολογισμό του έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το οικονομικό λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο:
Μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, μεριμνά για την επίλυση όλων των ζητημάτων και ενεργεί όλες τις πράξεις διοικήσεως που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα μεριμνά για την τήρηση του μητρώου των μελών, της σφραγίδας του Σωματείου κ.λ.π.
Συντάσσει, επιμελείται και ψηφίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
Αποφασίζει για δαπάνες που υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ. Για ποσά μικρότερα, αποφασίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με τον Ταμία.
Διορίζει και απολύει τους υπαλλήλους και το εν γένει προσωπικό του Σωματείου.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η Ψήφος του Προέδρου.

Aρθρο 14
Το Σωματείο εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, μέσω του Προέδρου του, διεξάγει όλες τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, όταν δε και αυτός κωλύεται, τον αναπληρώνει το αρχαιότερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει μέλη του Σωματείου προκειμένου να το εκπροσωπήσουν εξωδίκως.

Aρθρο 15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον Δικαστηρίων, Οργανισμών και όλων των Αρχών, εποπτεύει την τήρηση του καταστατικού, των κανονισμών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων, εκτελεί τις αποφάσεις τους, υπογράφει έγγραφα, πρακτικά, αποδείξεις πληρωμών. Κατά τη Γενική Συνέλευση λογοδοτεί εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου για την δράση που είχε κατά το χρόνο που πέρασε.
Ο Πρόεδρος μετέχει σε όλες τις επιτροπές που συγκροτούνται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Aρθρο 16
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρεί και τα σχετικά Βιβλία. Επιμελείται της αλληλογραφίας και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα. Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα, φροντίζει για την πρωτοκόλληση και διεκπεραίωσή τους και τηρεί το αρχείο του Σωματείου.
Κανένα έγγραφο δεν δημοσιεύεται, χωρίς ειδική άδεια του Προέδρου και του Γραμματέα.
Εφόσον ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται, αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Aρθρο 17

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε φύσεως εισφορές, εκδίδοντας αποδείξεις που υπογράφει για λογαριασμό του Σωματείου. Διενεργεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο, υπογράφει τις εξοφλήσεις, εκτελεί τις δαπάνες ύστερα από θεώρηση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, τηρεί τακτικά Βιβλία διαχειρίσεως και λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το Νόμο και λογοδοτεί για όλα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τυχόν παραλείψεις,
Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, ο Ταμίας υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον οικονομικό απολογισμό του παρελθόντος έτους και τον ισολογισμό, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και κάθε τρίμηνο υποβάλλει συνοπτικό απολογισμό,
Τον Ταμία αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 18
Τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά, εκτός από αυτά των τρεχουσών αναγκών του Σωματείου, που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 150,00 Ευρώ, θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό Τραπέζης που θα ανοιχτεί για λογαριασμό του Σωματείου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάθεσης, ανάληψης και γενικότερα κίνησής του, όπως αυτοί θα καθοριστούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από το κατατεθειμένο ποσό αποσύρεται μέρος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Σωματείου μόνο με εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Σωματείου και τον Ταμία, οι οποίοι - εφόσον πρόκειται για ποσά υπερβαίνοντα τα 150,00 Ευρώ – ενεργούν μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η απόκτηση ακινήτων από το Σωματείο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόκτηση κινητής περιουσίας, εφόσον δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό, που κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση, γίνεται μόνο μετά από έγκριση την Γενικής Συνέλευσης, για ποσό που καθορίζεται κατ΄ έτος από αυτήν. Προς το παρόν και μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, το ποσό αυτό ορίζεται στα 1.500,00 Ευρώ.

Aρθρο 19

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, αποτελείται από το ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη, τα οποία είναι ταμειακώς εν τάξει.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων.
Aρθρο 20

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Σε αυτήν:
α) διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του προηγούμενου έτους,
β) υποβάλλεται προς έγκριση ο απολογισμός και ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προϋπολογισμός του νέου έτους,
γ) διαβάζεται η έκθεση των ελεγκτών,
δ) εκλέγονται δύο (2) ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικοί τους,
ε) γίνεται η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν και οποιαδήποτε άλλα θέματα, αρκεί να έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων στην ημερήσια διάταξη, της πρόσκληση της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικά η πρώτη Γενική Συνέλευση μετά από την ίδρυση του Σωματείου, πρέπει να συγκληθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους που έπεται του πρώτου δωδεκαμήνου της λειτουργίας του Σωματείου.
Aρθρο 21
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των ιδρυτικών και τακτικών μελών του Σωματείου, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Στην αίτηση διατυπώνονται υποχρεωτικά τα θέματα για τα οποία θα αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα, εκτός από εκείνα για τα οποία συγκλήθηκε, όταν παρίσταται σε αυτή το σύνολο των μελών, που δικαιούνται να παρασταθούν και η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη αποφασισθεί, από το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών.
Aρθρο 22
Σε περίπτωση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλονται γραπτές προσκλήσεις στα ιδρυτικά και στα τακτικά μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες (15) πριν από την ορισμένη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν συζητώνται θέματα, μη αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου (άρθρο 22) όσον αφορά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που δεν εφαρμόζονται όμως στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Aρθρο 23
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) και πλέον των ταμειακώς ενήμερων τακτικών και ιδρυτικών μελών.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η νέα Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδίκαια την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Η Γενική Συνέλευση τότε συγκροτείται νομίμως από τα εμφανισθέντα μέλη, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Aρθρο 24
Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ανάταση, ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια (μυστικά), μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον η Γενική Συνέλευση αφορά σε προσωπικά ζητήματα, η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική, όπως μυστικά γίνεται και για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ
Aρθρο 25
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε διαγραφή μέλους, που καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, πέραν του έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να θεωρήσει την καθυστέρηση αυτή ως παραίτηση του μέλους, οπότε και προβαίνει στη διαγραφή του. Οι κατά το παρόν άρθρο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται σε έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης.

Aρθρο 26

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ως προς τα μέλη του Σωματείου πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν:
α) Η ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του Σωματείου συμπεριφορά.
β) Η από πρόθεση ή από αμέλεια ασυνήθιστα κακή χρήση και φθορά
πραγμάτων που ανήκουν στην κυριότητα του Σωματείου.
γ) Η παράβαση των κανονισμών και του καταστατικού, που διέπουν τη
λειτουργία του Σωματείου.
2. Οι πειθαρχικές κυρώσεις στις ανωτέρω περιπτώσεις (η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας), είναι:
α) Η προφορική παρατήρηση.
β) Η έγγραφη επίπληξη.
γ) Η πρόσκαιρη ( μέχρι έξι -6- μήνες) αποβολή από το Σωματείο
δ) Η οριστική διαγραφή από το Σωματείο.
3. Τις ως άνω κυρώσεις επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου ή τεσσάρων από τα μέλη του.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, μπορούν να προσβληθούν από τον ενδιαφερόμενο στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αμετάκλητα. Η τυχόν ασκηθείσα προσφυγή, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα για την ποινή που επιβλήθηκε.
5. Ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν:
α) Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Κάθε πράξη ή παράλειψή του, που επιφέρει υλική ή ηθική ζημιά στο Σωματείο.
γ) Η παράβαση του καταστατικού και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Σωματείου.
6. Η πειθαρχική κύρωση σε περίπτωση διαπράξεως μίας ή και περισσοτέρων από τις ανωτέρω παραβάσεις, είναι η έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Για την επιβολή της εκπτώσεως απαιτείται η εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται σε συνεδρίαση στην οποία παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ομοφωνία των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και επικύρωση της ανωτέρω απόφασης από την πρώτη μετά την επιβολή της ποινής Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου.
Aρθρο 27
Το αποβαλλόμενο μέλος ή το μέλος που αποχωρεί από το Σωματείο για οποιονδήποτε λόγο, στερείται του δικαιώματος να αναζητήσει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο κατέβαλε στο Σωματείο.
Aρθρο 28
Μέλος του Σωματείου, που αποβλήθηκε, δεν μπορεί να ξαναγίνει μέλος του Σωματείου με οποιονδήποτε τρόπο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Aρθρο 29

Οι προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών στη Γενική Συνέλευση, η δε προτεινόμενη τροποποίηση αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’αυτό και απαρτίζεται από το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Aρθρο 30

Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του Νόμου με απόφαση που λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά προς τούτο και απαρτίζεται από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Σωματείου.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, οποιαδήποτε περιουσία έχει εν τω μεταξύ αποκτηθεί, περιέρχεται στην κυριότητα και κατοχή της «Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας».
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Aρθρο 31

Πόροι του Σωματείου είναι:
1. Οι ετήσιες εισφορές των μελών του.
2. Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι πάσης φύσεως δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες και διάφορες χορηγίες.
4. Τα έσοδα από εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες του Σωματείου.
Aρθρο 32
Η σφραγίδα του Σωματείου φέρει την επιγραφή “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΚΑΙ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει και σύμβολο ή έμβλημα, το οποίο θα τεθεί στη σφραγίδα.

Aρθρο 33
Οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη δράση, τη λειτουργία και τη εν γένει δράση του Σωματείου, ρυθμίζεται από Εσωτερικό Κανονισμό που συντάσσεται από την Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε μέλη του ή σε μέλη του Σωματείου, καθώς και σε επιτροπές που συστήνονται από αυτό, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, ή την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Aρθρο 34
Εάν στην επιδίωξη ων σκοπών του Σωματείου που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος εμφανιστούν περιπτώσεις ή δημιουργηθούν ζητήματα, τα οποία δεν αναφέρονται ή δεν προβλέπονται από το παρόν, αυτά ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται προς έγκριση, στην πρώτη μετά τη λήψη τους Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Aρθρο 35
Πρώτοι ελεγκτές ορίζονται οι κάτωθι:
Τακτικοί:
1
2
Αναπληρωματικοί:
1
2

Aρθρο 36
Μετά από ειδική σύσκεψη των ιδρυτών του υπό ίδρυση Σωματείου, ορίζεται προσωρινά πρώτο Δ.Σ. αποτελούμενο από τους κάτωθι:

1 Πρόεδρος
2 Αντιπρόεδρος
3 Ταμίας
4 Γενικός Γραμματέας
5 Μέλος
6 Μέλος
7 Μέλος
8 Μέλος
9 Μέλος
10 Μέλος


Aρθρο 37
Το Σωματείο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει Καταστήματα σε διάφορους Δήμους του Νομού Βόρεια Ελλάδας.
Aρθρο 38
Οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Σωματείου, εάν δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, υπάγεται στις διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων.
Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Θεσσαλονίκη όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση και υπογράφεται ώς ακολούθως:

Θεσσαλονίκη ......./...../2008

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

LETTER

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΚΑΙ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Είμαστε μια ομάδα ατόμων με την ίδια πάθηση που όπως και εσύ ζούμε τη καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να πετύχουμε τους προσωπικούς μας στόχους μέσα στο πλαίσιο των εμποδίων που καθορίζεται από τις εκάστοτε φάσεις της ασθένειας.

- Έχουμε όλοι περάσει από το αρχικό στάδιο του “τι έχουμε”.
- Έχουμε όλοι περάσει από τις γνώριμες και πολλές φορές «άβολες» ιατρικές εξετάσεις
- Έχουμε όλοι περάσει από το στάδιο της διάγνωσης και της μετάβασης από την άγνοια
στη επίγνωση της κατάστασής μας.
- Έχουμε όλοι εντάξει στο πρόγραμμά μας τις επισκέψεις σε γιατρούς.
- Έχουμε όλοι αντιμετωπίσει τις εξάρσεις και υφέσεις της νόσου.
- Έχουμε όλοι αναρωτηθεί γιατί μας συμβαίνει.
- Έχουμε όλοι αναρωτηθεί πώς και αν πρέπει να το πούμε σε συγγενείς, φίλούς,
συνεργάτες, συμμαθητές, δασκάλους κτλ.
- Όμως, δεν έχουμε όλοι έστω και μία στιγμή νοιώσει εντελώς μόνοι, χωρίς κανέναν γύρω
μας που να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς περνάμε;
- Δεν έχουμε νοιώσει την ανάγκη να μας εξηγήσει κάποιος με απλά λόγια τι είναι αυτό
που έχουμε και με ποιους τρόπους μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;
- Δεν μας έχουν κάνει να αισθανθούμε ότι «μειονεκτούμε» ενώ θα έπρεπε να νοιώθουμε
ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό κάτω από τις συνθήκες που μας επιβάλλει το χρόνιο
νόσημά μας;

Για όλα αυτά και άλλα τόσα που δεν θα μας έφτανε ούτε ένας τόμος να γεμίσουμε, θελήσαμε να βρούμε ένα τρόπο ώστε να μπορέσουμε να μαζευτούμε όλοι εμείς που πάσχουμε και να σπάσουμε επιτέλους αυτή την απομόνωση.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός Συλλόγου με μέλη όλους εμάς. Ενός Συλλόγου φτιαγμένου από τους ίδιους τους ασθενείς για τους ίδιους τους ασθενείς που θα αποτελέσει την απάντηση στην απομόνωση.

Ο Σύλλογος θα μπορούσε να μας φέρει σε επαφή μεταξύ μας και να μας προσφέρει υποστήριξη σε φιλικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Θα μας έδινε το χώρο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή και να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες.

Θα μας παρείχε, συμπληρωματικά των ίδιων των γιατρών μας, πληροφορίες για την ασθένειά μας σε απλά ελληνικά.

Θα αποτελούσε το μέσο για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε συστηματικά από τους ειδικευμένους γιατρούς για τις εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής έρευνας.

Θα μπορούσε να δυναμώσει τις μεμονωμένες φωνές για λύση και κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων μας.

Θα μπορούσε να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους γιατρούς μας.

Φυσικά η ύπαρξη ενός συλλόγου δεν θα αντικαθιστούσε ούτε θα έπαιρνε το ρόλο του εκάστοτε θεράποντα γιατρού μας.

Εάν καταλαβαίνεις τι μπορεί να σου προσφέρει ένας σύλλογος, την δύναμη που μπορεί να έχει ένα σωματείο με περίπου 4.000* μέλη, και θέλεις και εσύ να προσφέρεις κάτι σε αυτό, τότε βοήθησε τον εαυτό σου συμμετέχοντας...

*Ο αριθμός αυτός προκύπτει με βάση τα στατιστικά από επιδημιολογικές που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο, μιας και στην Ελλάδα δεν υπάρχει καταγραφή των ασθενών με ΙΦΕΝ. Φυσικά, ο αριθμός αυτός δεν είναι ο αριθμός τον μελών του συλλόγου αυτή την στιγμή, αλλά η αναλογία κατοίκων με ΙΦΕΝ στον νομό Αττικής. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 8.000 με 10.000 πάσχοντες.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Βόρεια Ελλάδα : κ. Ταμπουρίδη Λευτέρη
κιν. : 6948057770
_____________________________________________________________

Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής

κα. Αλεξάνδρα Γκλιάτη
κιν. : 6978228443
http://www.crohnhellas.gr/
____________________________________________________________________

Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Κρήτης

κ. Τσιμπογιάννη
κιν. : 6942983197
____________________________________________________________________

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ