Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Γενική Συνέλευση 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑγαπητά Μέλη,
Όπως είναι γνωστό ο/η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου μας είναι υποχρεωμένος/η από το καταστατικό να προσκαλεί κάθε χρόνο τα μέλη σε Γενική Συνέλευση, όπου η παρουσία όλων είναι καθοριστική καθώς κατά τη διάρκειά της γίνεται ο απολογισμός για το προηγούμενο έτος, παρουσιάζονται οι δράσεις του Δ.Σ., γίνεται ενημέρωση για τα οικονομικά του Συλλόγου κλπ.

Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής που θα γίνει την Κυριακή 16 Μαρτίου του 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα «Ιάκωβος Καμπανέλης» του πρώην Δημαρχείου του Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Μπιχάκη 8, Αγ. Ιωάννης Ρέντης).
Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, αποτελείται από το ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη, τα οποία είναι ταμειακώς εν τάξει.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης:
α)   Θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας.
β)   Θα διαβαστεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του προηγούμενου έτους (2013).
γ)   Θα υποβληθεί προς έγκριση ο απολογισμός και ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους (2013) και ο προϋπολογισμός του νέου έτους (2014).
δ)   Θα διαβαστεί η έκθεση των ελεγκτών.
ε)    Θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,13,14,24 και 35 του Καταστατικού.
στ)  Θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) ελεγκτών και των δύο (2) αναπληρωματικών τους.
ζ)    Θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
η)   Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις.

Δεδομένου ότι στη φετινή Γενική Συνέλευση θα γίνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέων ελεγκτών, παρακαλείσθε να μας κάνετε γνωστό αν επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως ελεγκτής. Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.
Για να δηλώσετε υποψηφιότητα απαιτείται να είστε ταμειακώς εν τάξει και να είστε ιδρυτικό ή τακτικό μέλος του Συλλόγου.
Η αποστολή του αιτήματός σας για υποψηφιότητα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή και με e-mail μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προσθεσμίας.

Για όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα και δεν γνωρίζουν ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις τους εφόσον εκλεγούν σας παραθέτουμε τα ακόλουθα κύρια σημεία:

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών και ιδρυτικών μελών. Επίσης, ύστερα από απόφαση που πάρθηκε στην 1η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Αμέσως μετά την εκλογή τους τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος από τους εκλεγέντες, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Μπορεί όμως να συνέρχεται και εκτάκτως σε επείγουσες περιπτώσεις ύστερα από απόφαση του προέδρου ή έπειτα από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τριών (3) μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
Μία φορά το χρόνο -το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου- το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση τον απολογισμό και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το οικονομικό λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο:
- Μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, μεριμνά για την επίλυση όλων των ζητημάτων και διενεργεί όλες τις πράξεις διοίκησης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα μεριμνά για την τήρηση του μητρώου των μελών, της σφραγίδας του Συλλόγου κλπ.
- Συντάσσει, επιμελείται και ψηφίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
- Αποφασίζει για δαπάνες που υπερβαίνουν τα 150 ευρώ. Για ποσά μικρότερα αποφασίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με τον Ταμία.
- Διορίζει και απολύει τους υπαλλήλους και το εν γένει προσωπικό του Συλλόγου.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Σχετικά με τους Ελεγκτές
Οι ελεγκτές τελούν ετήσια θητεία και οφείλουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να ελέγχουν αν οι αποφάσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Συλλόγου καθώς και για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων που παρουσιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα αποτελέσματα του ελέγχου τους καταγράφονται σε έκθεση που διαβάζεται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.


Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σύλλογός μας κατά κύριο λόγο έχει σαν σκοπό να μας ενώσει ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ομαδικά τα προβλήματα που προέρχονται από τις παθήσεις μας, θα σας παρακαλούσαμε να μην αμελήσετε να έρθετε καθώς πέρα από τη σημαντικότητα των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι μία ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί και να γνωριστούμε καλύτερα.


Με τιμή,
Για το Σωματείο
                     
Η Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
  
                                            ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΛΙΑΤΗ                    ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΙΤΜΙΡΙΔΗΣ

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014
http://www.medicinno.com/

Η μοναδική online κοινότητα Ελλήνων ιατρών, φαρμακοποιών και φοιτητών υγείας στην Ελλάδα και τη διασπορά.

Αυτοάνοσες ασθένειες και επεξεργασμένα τρόφιμα.Η σύγχρονη διατροφή με τα επεξεργασμένα τρόφιμα , το γρήγορο φαγητό και τα γεύματα σε φούρνους μικροκυμάτων θα μπορούσαν να ευθύνονται για την απότομη αύξηση σε αυτοάνοσες ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, συμπεριλαμβανομένης της αλωπεκίας , του άσθματος και το έκζεμα.

Σκλήρυνση κατά πλάκας και αντιστροφή της, μέσω της διατροφής

Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Yale στις ΗΠΑ και το Πανεπιστήμιο του Erlangen – Nuremberg , στη Γερμανία, λένε ότι οι δίαιτες με πρόχειρο φαγητό, junk food, μπορεί εν μέρει να ευθύνονται για την αύξηση των αυτοάνοσων ασθενειών.

Αυτοάνοσες ασθένειες. Το τρίπτυχο της σωστής διατροφής για τον θυρεοειδή και γενικά για τις αυτοάνοσες ασθένειες.

"Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που έδειξε ότι το ραφιναρισμένο και επεξεργασμένο αλάτι μπορεί να είναι ένας από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ευθύνεται για την αυξημένη συχνότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων ".
Το πρόχειρο φαγητό σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού, καθώς και τα επεξεργασμένα τρόφιμα στα καταστήματα παντοπωλείων και σουπερμάρκετ αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές πρόσληψης νατρίου από ραφιναρισμένα αλάτια.

Φυσικό θαλασσινό αλάτι.

Το περιοδικό Canadian Medical Association έστειλε μια διεθνή ομάδα ερευνητών για να συγκρίνει την περιεκτικότητα σε αλάτι σε 2.124 τρόφιμα από εγκαταστάσεις έτοιμο φαγητού, όπως τα Burger King, Pizza Domino, Kentucky Fried Chicken, McDonald‘s, Pizza Hut και Subway. Διαπίστωσαν ότι η μέση περιεκτικότητα σε αλάτι ποικίλλει μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ των ίδιων προϊόντων που πωλούνται σε διαφορετικές χώρες.

Στις ΗΠΑ στα fast foods το αλάτι είναι συχνά περισσότερο από το διπλάσιο από εκείνα των άλλων χωρών. Ενώ οι κυβερνήσεις με εκστρατείες για την δημόσια υγεία και με νομοθεσίες προσπάθησαν και μείωσαν τα επίπεδα αλατιού σε πολλές χώρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν απρόθυμη να προωθήσει το ζήτημα.

Beware: Hidden fast-food salt traps

Αυτό έχει αφήσει τις εταιρείες fast-food ελεύθερες να βάζουν τρελές ποσότητες σε αλάτι, λέει ο Norm Campbell, MD, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και ένας ειδικός για την αρτηριακή πίεση στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι.
Πολλά τρόφιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά βασίζονται στο αλάτι για τη γεύση τους. Ένα πακέτο από το KFC Marzetti Light ιταλική σάλτσα μπορεί να έχει μόνο 15 θερμίδες και 0,5 γραμμάρια λίπους, αλλά έχει επίσης 510 mg νατρίου περίπου 1,5 φορές περισσότερο από ότι μια συνταγή από ένα Original μπούτι κοτόπουλου.

Το ψωμί είναι η Νο 1 πηγή εκλεπτυσμένης κατανάλωσης αλατιού στην αμερικανική διατροφή, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχει το περισσότερο αλάτι.

Μόνο ένα 6 – ιντσών ψητό σκόρδο καρβέλι από το μετρό – μόνο το ψωμί, το κρέας, δεν τυριά, ούτε τίποτα, έχει 1.260 mg νατρίου, περίπου όσο 14 λωρίδες μπέικον.

Πώς το ραφιναρισμένο αλάτι προκαλεί Αυτοάνοσα Νοσήματα

Η ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Yale μελέτησε το ρόλο των Τ βοηθητικών κυττάρων στο σώμα. Αυτά ενεργοποιούν άλλα κύτταρα για την καταπολέμηση επικίνδυνων παθογόνων παραγόντων, όπως βακτήρια ή ιούς και καταπολεμούν τις λοιμώξεις.

Από προηγούμενη έρευνα βρέθηκε ότι ένα υποσύνολο αυτών των κυττάρων – γνωστά ως Th17 κύτταρα – διαδραματίζουν επίσης έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των αυτοάνοσων νόσων.

Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic TH17 cells

Στην τελευταία μελέτη, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η έκθεση αυτών των κυττάρων στο εργαστήριο σε ένα διάλυμα επιτραπέζιου αλατιού τα έκανε να δρουν πιο «επιθετικά».
Βρήκαν ότι ποντίκια που τρέφονταν μια διατροφή πλούσια σε ραφιναρισμένο αλάτι είχαν μια δραματική αύξηση στον αριθμό των Th17 κυττάρων στο νευρικό τους σύστημα πράγμα που προωθούσε την φλεγμονή.

Είχαν περισσότερες πιθανότητες, να αναπτύξουν μια σοβαρή μορφή της ασθένειας που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας σε ανθρώπους.
Οι επιστήμονες, στη συνέχεια, διεξήγαγαν μια πιο προσεκτική εξέταση αυτών των επιδράσεων σε μοριακό επίπεδο .
Οι εργαστηριακές δοκιμές αποκάλυψαν ότι η έκθεση σε ραφιναρισμένο αλάτι αύξησε τα επίπεδα των κυτοκινών που απελευθερώνονται από τα Th17 κύτταρα 10 φορές περισσότερο από το συνηθισμένο. Οι κυτοκίνες είναι πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων.

Ο Ralf Linker συν-συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Erlangen – Nuremberg, δήλωσε : «Τα ευρήματα αυτά είναι μια σημαντική συμβολή στην κατανόηση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και μπορεί να προσφέρει νέους στόχους για την καλύτερη αντιμετώπιση μιας ασθένειας, για την οποία προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία».
Αναπτύσσεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κατά της μυελίνης που περιβάλλει τις νευρικές ίνες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού σαν να είναι ένα ξένο σώμα.
Αφαιρεί την μυελίνη από τα νεύρα, και έτσι διαταράσσεται η επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος και προκαλεί προβλήματα στην ομιλία, την όραση και την ισορροπία.
Ένας άλλος από τους συντάκτες της μελέτης, ο καθηγητής David Hafler, από το Πανεπιστήμιο του Yale, δήλωσε ότι η φύση δεν εχει σχεδιάσει το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στο ίδιο του το σώμα, οπότε αναμένεται ότι σαφώς ένας εξωτερικός παράγοντας έπαιξε κάποιο ρόλο.

Συγκεκριμμένα είπε : «Αυτές δεν είναι ασθένειες μόνο των κακών γονιδίων, ή ασθένειες που προκαλούνται από το περιβάλλον, αλλά είναι ασθένειες μιας κακής αλληλεπίδραση μεταξύ των γονιδίων και του περιβάλλοντος.
«Επιλέχθηκαν για έρευνα στο γενετικό τους υλικό άνθρωποι από την υποσαχάρια Αφρική, όπου δεν υπάρχει αλάτι.
Είναι ένας από τους λόγους που έχουν ένα συγκεκριμένο γονίδιο και έτσι μπορεί οι Αφροαμερικανοί να είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στο αλάτι.
«Σήμερα, η δυτική διατροφή έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση της υπέρτασης καθώς και των αυτοάνοσων ασθενειών.

Η ομάδα σε επόμενο σχέδιο της είναι να μελετήσει το ρόλο που παίζουν τα Th17 κύτταρα στα αυτοάνοσα νοσήματα που επηρεάζουν το δέρμα.
«Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε αν οι ασθενείς με ψωρίαση μπορεί να ανακουφιστούν από τα συμπτώματά τους με τη μείωση της πρόσληψης αλατιού», είπαν.

«Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία που εξαρτάται από πολλούς γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τα καλά αλάτια?
Το ραφιναρισμένο, επεξεργασμένο και λευκασμένο αλάτι είναι το πρόβλημα.
Το άλας είναι κρίσιμης σημασίας για την υγεία μας και είναι το πιο εύκολα διαθέσιμο μη μεταλλικό ορυκτό στον κόσμο. Οι οργανισμοί μας δεν έχουν σχεδιαστεί για το μεταποιημένο επεξεργασμένο χλωριούχο νάτριο, δεδομένου ότι δεν έχει καμία θρεπτική αξία.
Ωστόσο, όταν ένα άλας είναι γεμάτο με δεκάδες μεταλλικά στοιχεία, όπως το κρυσταλλικό ορυκτό ροζ χρώματος, το αλάτι Ιμαλαΐων ή το γκρίζο αλάτι της Κελτικής, το σώμα μας επωφελείται τα μέγιστα με την ενσωμάτωσή τους στη διατροφή μας .

”Αυτά τα ανόργανα άλατα είναι πανομοιότυπα με τα στοιχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί τα σώματά μας και βρέθηκαν αρχικά στον αρχέγονο ωκεανό από όπου προήλθε η ζωή», υποστηρίζει η Δρ Μπάρμπαρα Χέντελ, ερευνητής και συν-συγγραφέας του Νερού & Αλάτι, η ουσία της ζωής. «Έχουμε αλμυρά δάκρυα και ιδρώτα αλμυρό. Η χημική και η ανόργανη σύνθεση του αίματος και τα υγρά του σώματος μας είναι παρόμοια με το θαλασσινό νερό. Από την αρχή της ζωής, όπως τα αγέννητα μωρά, είμαστε συσκευασμένοι σε ένα σακί αλμυρό υγρό. “
” Στο νερό, το αλάτι διαλύεται σε μεταλλικά ιόντα, ” εξηγεί ο Δρ Χέντελ. “Αυτά διευθύνουν τις ηλεκτρικές ωθήσεις των νεύρων που οδηγούν την κίνηση των μυών και τη διαδικασία της σκέψης. Η απλή πράξη να πιούμε ένα ποτήρι νερό απαιτεί εκατομμύρια εντολές που προέρχονται από ορυκτά ιόντα. Είναι επίσης αναγκαία για να ισορροπήσουν τα επίπεδα του pH στο σώμα. “

Νερό!!! Το φυσικό φάρμακο.

Τα ορυκτά άλατα, λέει, είναι υγιεινά γιατί δίνουν το σώμα σας την ποικιλία των ορυκτών ιόντων που απαιτούνται για να εξισορροπήσει τις λειτουργίες του , να παραμείνει υγιές και να θεραπεύσει. Αυτές οι θεραπευτικές ιδιότητες έχουν από καιρό αναγνωριστεί στην κεντρική Ευρώπη. Στο Wieliczka στην Πολωνία, ένα νοσοκομείο είναι σκαλισμένο σε ένα βουνό αλατιού. Οι ασθματικοί ασθενείς με πνευμονικές νόσους και αλλεργίες βρίσκουν ότι η αναπνοή αλατούχου αέρα στους υπόγειους θαλάμους βοηθά στη βελτίωση των συμπτωμάτων στο 90 τοις εκατό των περιπτώσεων.

Ο Δρ Χέντελ πιστεύει ότι η ανεπάρκεια σε μέταλλα, παρά η μεγάλη κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλατιού , μπορεί να ευθύνεται για τα προβλήματα υγείας . Είναι μια άποψη που ασπάζονται και άλλοι ακαδημαϊκοί, όπως ο David McCarron, του Όρεγκον του Πανεπιστημίου στις ΗΠΑ.
Λέει το αλάτι ήταν πάντα μέρος της ανθρώπινης διατροφής, αλλά αυτό που έχει αλλάξει είναι η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα των τροφίμων μας. Αντί να τρώμε τρόφιμα πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία, όπως οι ξηροί καρποί, τα φρούτα και τα λαχανικά, οι άνθρωποι καταναλώνουν τρόφιμα φτωχά σε μέταλλα « μεταποιημένα τρόφιμα και ανθρακούχα ποτά.

Επιμέλεια μετάφρασης και επεξεργασίας κειμένου
Ευαγγέλου Μαριάννα
βιοχημικός Μsc

πηγή

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ