Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009

Τοποθέτηση σχετικά με το δημοσίευμα της Καθημερινής στις 22-07-2009 με τίτλο «Εισαγωγή στα ΑΕΙ με «διαβατήριο» μια μορφή... κολίτιδας»


Στο άρθρο της Καθημερινής με τίτλο «Εισαγωγή στα ΑΕΙ με «διαβατήριο» μια μορφή... κολίτιδας», που δημοσιεύθηκε στις 22-07-2009 (σελ. 5), απομονώνεται από όλες τις ασθένειες που καταγράφονται στο άρθρο 37 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» η νόσος του Crohn και με αφορμή την καταγγελία της ομοσπονδίας των πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ), ανώνυμες «πηγές» δηλώνουν ότι:

- «Οι βαριές μορφές της νόσου του Crohn ήδη συμπεριλαμβάνονται στις ασθένειες του καταλόγου για ελεύθερη εισαγωγή».

Ουδέποτε, οποιαδήποτε μορφή της νόσου είχε συμπεριληφθεί στον προγενέστερο κατάλογο για ελεύθερη εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- «Ενώ προστίθεται η νόσος του Crohn στη λίστα με τις ασθένειες, απουσιάζει η ελκώδης κολίτιδα, που θεωρείται συγγενής της νόσου του Crohn».

Όντως αυτό παραδόξως έχει συμβεί και ακριβώς επειδή η ελκώδης κολίτιδα είναι συγγενής της νόσου του Crohn οι σύλλογοι ασθενών Αττικής και Βόρειας Ελλάδας καλούν τους υπεύθυνους του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να πράξουν τα δέοντα προκειμένου να διορθωθεί αυτή η σοβαρή παράλειψη προτού ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

- «Καθώς η νόσος του Crohn είναι ασαφούς αιτιολογίας, τα πιστοποιητικά δίνονται πολύ εύκολα από τους γιατρούς».

Αν μη τι άλλο η όλη διατύπωση υποδηλώνει πλήρη άγνοια των «πηγών» της εφημερίδας «Καθημερινή» σχετικά με τη διαδικασία που απαιτείται για να διαγνωστεί η εν λόγω πάθηση. Συγκεκριμένα, η νόσος του Crohn, όπως και η ελκώδης κολίτιδα, μπορεί να έχει ασαφή αιτιολογία, αλλά τα πιστοποιητικά βασίζονται σε συγκεκριμένη συμπτωματολογία και κλινικά ευρήματα που είναι σαφέστατα διατυπωμένα σε παγκόσμιο επίπεδο από τους ανάλογους γιατρούς. Μάλιστα αποδεικνύονται με πολύ συγκεκριμένες και εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως εξετάσεις αίματος, κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, βιοψίες, διαβάσεις εντέρου, ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες κ.ά.

Όσον αφορά το χαρακτηρισμό ως σπάνιες μορφές κολίτιδας της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας, που είναι γνωστές ως Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), σας γνωρίζουμε ότι οι ΙΦΝΕ είναι αυτοάνοσες νόσοι με γενετικό υπόβαθρο στις οποίες η κολίτιδα (έτσι λέγεται η φλεγμονή του εντερικού σωλήνα) αποτελεί ένα από τα πολλά και σοβαρά συμπτώματα.

Επίσης, καλούμε τον ανώνυμο πρύτανη του αθηναϊκού πανεπιστημίου, αντί να λέει τόσο απλά ότι «αυτοί που εκδίδουν πιστοποιητικά θα θησαυρίσουν» (σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής»), να προτείνει τρόπους στους αρμόδιους φορείς του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αλλά και τους λοιπούς πρυτάνεις των ελληνικών πανεπιστημίων ώστε ελεγκτικοί μηχανισμοί να αναχαιτίζουν τέτοια φαινόμενα εκμετάλλευσης, που φυσικά βρίσκουν τους πραγματικούς ασθενείς αντίθετους.

Ταυτόχρονα, στη θέση του ίδιου ανώνυμου πρύτανη, ότι «θα διαλύσουν το σύστημα καθώς τα πανεπιστήμια θα πλημμυρίσουν από αιτούντες», θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ύπαρξη μιας διάταξης που αφορά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ατόμων με ΙΦΝΕ δεν σημαίνει απαραίτητα καταιγισμό των σχολών με αιτήματα ικανά να οδηγήσουν σε κατάρρευση το σύστημα, δεδομένου ότι οι νεαροί-έφηβοι ασθενείς, προσπαθώντας να «ξεχάσουν» την πραγματικότητα της πάθησής τους, συνήθως αποφεύγουν να «εκμεταλλευθούν» το νόσημά τους και επιλέγουν να συμμετέχουν στο μηχανισμό εισαγωγής των πανελλήνιων εξετάσεων μαζί με τους υπόλοιπους υγιείς συμμαθητές τους (διακινδυνεύοντας την ίδια τους την υγεία σε πείσμα των πιέσεων που δέχονται από την οικογένειά τους να πράξουν διαφορετικά). Το αν το ποσοστό εισαγωγής θα παραμείνει 3% ή θα αυξηθεί σε 5% αποτελεί ζήτημα που πιστεύουμε ότι πρέπει να προσδιοριστεί ύστερα από συζήτηση μεταξύ της ΠΟΣΔΕΠ και του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς όμως να προσβάλλεται το δικαίωμα των ατόμων με σοβαρές παθήσεις στην εκπαίδευση.

Δεδομένου ότι από το δημοσίευμα της «Καθημερινής» αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που χρησιμοποιούν τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την εισαγωγή των ατόμων με σοβαρές ασθένειες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσκομίζοντας πλαστά πιστοποιητικά ενώ δεν πάσχουν από κάτι, εμπλέκοντας έτσι διευθυντές, επιμελητές και καταξιωμένους ειδικούς γαστρεντερολόγους που εργάζονται στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καλούμε την ιατρική κοινότητα και ιδιαίτερα

- την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρία

- την Επαγγελματική Ένωση των Γαστρεντερολόγων Ελλάδας (ΕΠΕΓΕ) και

- τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ)

να αντιδράσουν γιατί θίγονται και προσβάλλονται άμεσα όλα τα μέλη τους, που κατά καιρούς εκδίδουν πιστοποιητικά/βεβαιώσεις για τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων καθώς και των Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με αυτού τους είδους τις γενικεύσεις.

Δημιουργούν ιδιαίτερη απογοήτευση τέτοιου είδους γενικεύσεις, που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να δημιουργούν την εντύπωση στο ευρύ κοινό ότι στην Ελλάδα όποιος δηλώνει ότι έχει μία ασθένεια πιθανότατα είναι ψεύτης ή πλαστογράφος αντί να αντιμετωπίζεται ως τουλάχιστον ειλικρινής.

Ολοκληρώνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι πιστεύουμε πως μία από τις βασικές αρχές της δημοσίευσης ενός θέματος είναι η παράθεση της άποψης όλων των εμπλεκόμενων μερών και παρακαλούμε τόσο η «Καθημερινή» όσο και οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, πριν προβεί στη δημοσίευση κάτι σχετικού με τη νόσο του Crohn ή την ελκώδη κολίτιδα να αναζητεί τις θέσεις των ασθενών μέσω των συλλόγων τους, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά και οι θέσεις μας ταυτίζονται.

Στο πλαίσιο των παραπάνω και για λόγους αποκατάστασης της αλήθειας και σωστής ενημέρωσης παρακαλούμε η «Καθημερινή» να προβεί στη δημοσίευση του παρόντος κειμένου.

Λευτέρης Ταμπουρίδης

για το Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Βόρειας Ελλάδας

Κιν.: 6948057770

Ιστοσελίδα:

http://ibd-gr.blogspot.com

email: ifne.gr@gmail.com

Γκλιάτη Αλεξάνδρα

για το Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής

Κιν.: 6978228443

Ιστοσελίδα:

http://www.crohnhellas.gr

email: info@crohnhellas.gr

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ