Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ FDAΦΑΡΜΑΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FDA
ΚΥΗΣΗ
ΘΗΛΑΣΜΟΣ
Σουλφασαλαζίνη (Salopyrine)
B
Δεν αναφέρονται επιπλοκές, χορήγηση ταυτόχρονα φυλλικού
Πιθανή διάρροια σε νεογνό
Μεσαλαμίνη (Salofalk, Asacol)
B
Δεν αναφέρονται επιπλοκές
Πιθανή διάρροια σε νεογνό
Κορτιζόνη
C
Σπάνια συγγενείς ανωμαλίες, χρήση για μικρό διάστημα
αβλαβές
Αζαθειοπρίνη
D
Πιθανώς χαμηλού κινδύνου
Δεν επιτρέπεται
Μεθοτρεξάτη
X
Απαγορεύεται (κίνδυνος τερατογένεσης)
Απαγορεύεται (κίνδυνος νεοπλασιών)
Κυκλοσπορίνη
C
Χαμηλού κινδύνου
Απαγορεύεται (κίνδυνος νεοπλασιών)
Infliximab (Remicade)
B
Χαμηλού κινδύνου (περιορισμένα δεδομένα)
Χαμηλού κινδύνου (περιορισμένα δεδομένα)
Adalimumab (Humira)
B
Χαμηλού κινδύνου (περιορισμένα δεδομένα)
Χαμηλού κινδύνου (περιορισμένα δεδομένα)
Σιπροφλοξασίνη (Ciproxin)
C
Χρήση με φειδώ
Καλύτερα να αποφεύγεται
Μετρονιδαζόλη (Flagyl)
B
Χρήση με φειδώ
Καλύτερα να αποφεύγεται
Augmentin
B
Χαμηλού κινδύνου
Χαμηλού κινδύνου
Imodium
B
Χαμηλού κινδύνου, όχι παρατεταμένη χρήση
Καλύτερα να αποφεύγεται


Α: Ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους δε δείχνουν κίνδυνο για τον έμβρυο. Αυτά τα φάρμακα είναι τα πιο ασφαλή.

Β: Μελέτες σε πειραματόζωα δε δείχνουν κίνδυνο για το έμβρυο, ενώ δεν έχουν γίνει ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους. 
Οι μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν κίνδυνο για το έμβρυο, αλλά καλά ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους δεν δείχνουν.

C: Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε πειραματόζωα ή ανθρώπους, ή έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες σε έμβρυα πειραματόζωων, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα στους ανθρώπους.


D: Υπάρχουν δεδομένα κινδύνου σε ανθρώπινα έμβρυα, τα οφέλη όμως ίσως ξεπερνούν τον κίνδυνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (πχ., σύνδρομα που είναι απειλητικά για τη ζωή, σοβαρά σύνδρομα για τα οποία πιο ασφαλή φάρμακα δε μπορούν να χορηγηθούν ή δεν είναι αποτελεσματικά).

X: Αποδεδειγμένος κίνδυνος στο έμβρυο 
ξεπερνά οποιοδήποτε όφελος.


Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

ΕΛΑ - ΜΙΛΗΣΕ - ΣΤΗΡΙΞΕΤο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, EUROPLAN, θα προωθήσει την οργάνωση Συνεδρίων σε κάθε χώρα με τους άμεσα ενδιαφερόμενους σε 15 ευρωπαϊκά κράτη με θέμα την δημιουργία των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις. Τη δραστηριότητα αυτή θα συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σπανίων Παθήσεων EURORDIS – (European Organization for Rare Diseases) και υπεύθυνη σε κάθε χώρα για τη διοργάνωση του Συνεδρίου θα είναι η αντίστοιχη Ένωση Σπανίων Παθήσεων της κάθε χώρας (στη χώρα μας είναι η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων - Π.Ε.Σ.ΠΑ.).Κατά την διάρκεια του συνεδρίου αυτού, που στη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2010 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, θα υπάρξουν ομάδες εργασίας με συγκεκριμένα θέματα που μας έχουν ήδη δοθεί από το EUROPLAN. Με τις συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων θα ληφθούν αποφάσεις για πολύ σοβαρά βασικά θέματα για την δημιουργία του Σχεδίου Δράσης σχετικά με τις Σπάνιες Παθήσεις. Η κάθε χώρα θα συμπεριλάβει τις αποφάσεις αυτές σε μια τελική έκθεση του Συνεδρίου η οποία και θα περιλαμβάνει την ισχύουσα κατάσταση της κάθε χώρας καθώς και νέες προτάσεις για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.

Οι τελικές αυτές εκθέσεις από όλες τις οργανώτριες χώρες αντίστοιχων συνεδρίων θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μελετηθούν ώστε να ακολουθηθεί σε όλη την Ευρώπη μια κοινή στρατηγική για τα Σχέδια Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις.  Στόχος είναι να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο θέμα των Σπανίων Παθήσεων: Κρατικοί Λειτουργοί, ασθενείς και οικογένειες, εκπρόσωποι των Εθνικών Ενώσεων Σπανίων Παθήσεων και των συλλόγων ασθενών, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, ειδικοί φροντιστές, νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική ώστε με την προσφορά της γνώσης, της εμπειρίας και των νέων ιδεών να συμβάλουν στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Σχεδίου Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις.

Αν θα θέλατε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις Ομάδες Εργασίας που θα δημιουργηθούν παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2010, ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε. Συμμετοχή μπορεί να δηλώσει όποιοσδήποτε έχει εμπειρία είτε προσωπικά είτε με κάποιο άλλο τρόπο με μία ή περισσότερες σπάνιες παθήσεις και θα ήθελε να προσφέρει μέσω των εμπειριών του τη δική του άποψη για την καλύτερη αντιμετώπιση της πάθησης από το Σύστημα Υγείας της Ελλάδας.
Αν θα θέλατε να παρακολούθησετε τα αποτελεσμάτα από κάθε Ομάδα Εργασίας αλλά να μην συμμετάσχετε σε αυτές μπορείτε να παρευρεθείτε το Σάββατο 27 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου (μεταξύ 12:00μμ και 2:00μμ).

Μπορείτε ΟΛΟΙ να συμμετέχετε! Η γνώμη σας ΜΕΤΡΑΕΙ! Η φωνή σας θα βοηθήσει στη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις.

Στο ΕΣΠΑ η γαστρεντερολογική πτέρυγα του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου
Στο ΕΣΠΑ (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης» 2007 – 2013) εντάχθηκε το έργο «Παρεμβάσεις - βελτιώσεις της γαστρεντερολογικής πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», με συνολικό προϋπολογισμό 1.130.760 ευρώ, έπειτα από την αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην πρόταση που κατέθεσε η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) και την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας, Μαρία Λιονή.
Αντικείμενο της πρότασης είναι οι παρεμβάσεις και βελτιώσεις της γαστρεντερολογικής κλινικής που βρίσκεται στη Β’ πτέρυγα του πέτρινου κτιρίου του «Γ.Π.Ν.Γ. Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης».
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν περιλαμβάνουν:

-Επέκταση της γαστρεντερολογικής κλινικής σε παρακείμενο χώρο εμβαδού 300 τ.μ. Στην επέκταση αυτή θα στεγαστεί η μονάδα ενδοσκόπησης.

-Επέκταση των θαλάμων νοσηλείας στον ημιυπαίθριο χώρο – βεράντα που βρίσκεται σε επαφή με αυτούς.

-Κατασκευή προσθήκης στη ΒΔ πλευρά της πτέρυγας που θα στεγάσει τη νέα ανεξάρτητη είσοδο στην κλινική.

-Τροποποίηση στη χρήση υπαρχόντων χώρων π.χ. υπάρχοντες χώροι υγιεινής.

-Κατασκευή νέων χώρων υγιεινής σε κάθε θάλαμο.

-Κατάργηση των πολύκλινων θαλάμων.
Όπως τόνισε η κ. Λιονή«με αυτές τις παρεμβάσεις η δυναμικότητα σε κλίνες της κλινικής αυξάνεται από 25 σε 33, γεγονός πολύ σημαντικό για την ποιότητα νοσηλείας των ασθενών. Επίσης, επιτυγχάνεται η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, καλύτερες συνθήκες για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ενώ ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα για την αναβάθμιση της συγκεκριμένης κλινικής του νοσοκομείου».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Ορθοκολικός καρκίνος

Αθήνα, Ελλάδα 22/10/2010 11:50 (ΑΠΕ-ΜΠΕ) 
Επιστήμη - Υγεία - Η ασπιρίνη σε μικρές δόσεις καθημερινά μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου Η λήψη μικρών δόσεων ασπιρίνης σε χαμηλές δόσεις κάθε μέρα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, που συνήθως γίνεται με στόχο να μειώσει τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά, μειώνει επίσης την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του εντέρου, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.Η μελέτη, υπό τον Πίτερ Ρόθγουελ, καθηγητή του τμήματος κλινικής νευρολογίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και γιατρό του νοσοκομείου «Τζον Ράντκλιφ», που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό “The Lancet”, σύμφωνα με το BBC και τα πρακτορεία Ρόιτερ και Γαλλικό, διαπίστωσε ότι η ασπιρίνη μειώνει τα περιστατικά ορθοκολικού καρκίνου κατά το ένα τέταρτο και τους θανάτους από καρκίνο του κόλου (παχέος εντέρου) κατά το ένα τρίτο. Η προστατευτική δράση της πιστεύεται ότι οφείλεται στο ότι καταστέλλει ένα ένζυμο (COX-2) που βοηθά στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Ο ορθοκολικός καρκίνος, ο οποίος αφορά ιδιαίτερα το κατώτερο τμήμα του παχέος εντέρου, που ονομάζεται ορθόν, είναι η δεύτερη πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου στις ανεπτυγμένες χώρες μετά τον καρκίνο των πνευμόνων. Η ανακάλυψη των επιστημόνων, όπως είπαν, θα μπορούσε πλέον να γείρει την πλάστιγγα υπέρ της ασπιρίνης ως προτιμώμενου προληπτικού φαρμάκου για τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, παρόλα αυτά το ζήτημα είναι πιθανό να παραμείνει διαφιλονικούμενο μεταξύ των γιατρών. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που παίρνουν υψηλές δόσεις ασπιρίνης, είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν καρκίνο του παχέος εντέρου, καθώς και τους πολύποδες που μπορεί κάποια στιγμή να μετατραπούν σε καρκινικούς όγκους. Όμως η ίδια η ασπιρίνη μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνη για μερικούς ανθρώπους, ειδικά σε μεγάλη δοσολογία, προκαλώντας αιμορραγία στο στομάχι και τα έντερα. Οι βρετανοί ερευνητές πάντως δήλωσαν ότι σε μικρές δόσεις το πρόβλημα είναι πολύ μικρότερο και, σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη υπεραντισταθμίζουν τις πιθανές παρενέργειες. Είπαν ακόμα ότι ειδικά σε μερικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως στους υπέρβαρους και σε όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του εντέρου, η λήψη ασπιρίνης προληπτικά συνίσταται.Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι ένα συγγενές παυσίπονο, το «ιμπουπροφέν», μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο για καρκίνο του εντέρου σε όσους το παίρνουν σε βάθος χρόνου.Οι βρετανοί ερευνητές, στη νέα έρευνά τους, μελέτησαν τις περιπτώσεις περίπου 14.000 ανθρώπων, οι μισοί εκ των οποίων έπαιρναν ασπιρίνη για την καρδιά τους σε χαμηλή δόση και οι άλλοι μισοί εικονικό φάρμακο (πλασέμπο). Σε διάστημα 20 ετών, διαπιστώθηκε ότι το 2,8% αυτών των ατόμων είχαν εμφανίσει καρκίνο του εντέρου. Όσοι έπαιρναν ασπιρίνη, είχαν 24% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο και 35% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από αυτήν. Δεν υπήρχε πρόσθετο ευεργετικό αποτέλεσμα σε καθημερινή δόση άνω των 75 mg. Κάθε χρόνο περίπου 600.000 άνθρωποι πεθαίνουν παγκοσμίως από το συγκεκριμένο καρκίνο. Η αποτελεσματικότερη διαγνωστική εξέταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι η κολονοσκόπηση, αλλά δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι διστάζουν να την κάνουν.

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Οι κολονοσκοπήσεις "χάνουν" περίπου το 8% των διαγνώσεων καρκίνου στο έντερο.Η κολονοσκόπηση θεωρείται η καταλληλότερη διαγνωστική μέθοδος για τυχόν παθήσεις στο έντερο, όμως μια νέα καναδική επιστημονική έρευνα κρούει τον κώδωνα κινδύνου ότι η συγκεκριμένη εξέταση, κατά μέσο όρο, αποτυγχάνει στο 7% έως 8% των περιπτώσεων (περίπου μια στις δεκατρείς περίπου) να διαγνώσει την ύπαρξη καρκίνου. 

Οι καναδοί ερευνητές επισημαίνουν ότι το εύρημά τους πρέπει να θέσει σε εγρήγορση τους γιατρούς σχετικά με τη συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση, καθώς και τους ασθενείς, ώστε να ληφθούν μέτρα που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά της.

Η μελέτη, υπό τον δρα Χάρμιντερ Σινγκ του Ιατρικού Τμήματος του πανεπιστημίου της Μανιτόμπα, που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό γαστρεντερολογίας "American Journal of Gastroenterology", σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, μελέτησε τις περιπτώσεις περίπου 5.000 ατόμων ηλικίας 50 - 80 ετών που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο μεταξύ του 2002 και του 2008. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι σχεδόν το 8% αυτών ασθενών είχαν κάνει στο παρελθόν κολονοσκόπηση, η οποία όμως δεν είχε εντοπίσει τον καρκίνο (η εξέταση είχε γίνει έξι μήνες έως τρία χρόνια πριν την αρχική διάγνωση της νόσου).

Οι γυναίκες, σύμφωνα με την μελέτη, εμφανίζουν κατά το ένα τρίτο περίπου μεγαλύτερες πιθανότητες σε σχέση με τους άνδρες να κάνουν μια λανθασμένη κολονοσκόπηση. Από την άλλη όμως, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι γενικοί γιατροί και παθολόγοι "χάνουν" τις διαγνώσεις για καρκίνο 60% φορές πιο συχνά σε σχέση με τους γαστρεντερολόγους. 

Τρεις είναι οι κυριότεροι λόγοι για τη διαγνωστική αδυναμία της κολονοσκόπησης. Οι όγκοι μπορεί απλώς να μην έγιναν αντιληπτοί ή μπορεί να έγιναν αλλά κακώς να μην αφαιρέθηκαν πλήρως ή, τέλος, πράγμα πιο σπάνιο, μπορεί ο όγκος να μην υπήρχε τη στιγμή της κολονοσκόπησης, αλλά να μεγάλωσε με πολύ ταχύ ρυθμό μετά την εξέταση.

Στη διάρκεια της κολονοσκόπησης, μια μικροσκοπική εύκαμπτη κάμερα εισάγεται μέσω του πρωκτού στο έντερο σε αναζήτηση εξογκωμάτων όπως οι πολύποδες και άλλα προειδοποιητικά σημάδια για πιθανή εμφάνιση όγκων. Οι άνθρωποι άνω των 50 ετών συστήνεται να κάνουν την εξέταση για προληπτικούς λόγους. 

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθεί η διαγνωστική ακρίβεια της κολονοσκόπησης, για παράδειγμα μέσω καλύτερης εκπαίδευσης όσων την πραγματοποιούν, ενώ από την πλευρά τους όσοι προετοιμάζονται για την εξέταση, πρέπει να ακολουθούν πιστά τις ιατρικές οδηγίες για τον πλήρη καθαρισμό του εντέρου τους. Link: Για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία (με συνδρομή) στη διεύθυνση:http://www.facebook.com/l/1479cj7fRWNIIlvcj5NmobmxcSQ;www.nature.com/ajg/journal/vaop/ncurrent/abs/ajg2010390a.html


Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Λάβε και εσύ μέρος στην έρευνα!
  


Έχεις Νόσο Crohn ή Ελκώδη Κολίτιδα;


Πρωτότυπη έρευνα από 21 Σεπτεμβρίου έως και το τέλος του 2010, διεξάγει το κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) σε συνεργασία με το Σύλλογο Ατόμων με νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής και τον αντίστοιχο Βορείου Ελλάδος και με την υποστήριξη ιατρικών και γενικού ενδιαφέροντος ιστοσελίδων (www.iatronet.gr, www.iatro.gr, www.naftemporiki.gr, www.healthview.gr, www.in.gr, www.athensvoice.gr, www.athinorama.gr) καθώς και πολλών γαστρεντερολογικών κλινικών και ιατρείων σε όλη την Ελλάδα, μέσω της διάθεσης έντυπων ερωτηματολογίων και φακέλων με προπληρωμένο τέλος αποστολής.

Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην έμπρακτη υποστήριξη των ασθενών με ΙΦΝΕ καθώς και στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα νοσήματα του πεπτικού. Το ΕΛΙΓΑΣΤ και οι Σύλλογοι Ασθενών επιθυμούν μέσω του ερωτηματολογίου πρωτίστως να καταγράψουν τις απόψεις και τις εμπειρίες των ασθενών, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά ελλείμματα στην αντιμετώπιση της ασθένειας και επιπλέον ανάγκες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με κατάλληλες δράσεις, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με ΙΦΝΕ. Επιπλέον, η κατανόηση των αναγκών των ασθενών θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου, την αρτιότερη υποστήριξη των ασθενών και των ανθρώπων που ζουν μαζί τους αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας και με τους εργοδότες τους.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας από το ΕΛΙΓΑΣΤ το Μάρτιο του 2011, θα δοθούν στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα για την ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας, των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των απλών πολιτών.

Ο Γραμματέας του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. και διευθυντής της Β’ Γαστρεντερολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Δημήτριος Γ. Καραμανώλης, επισημαίνει σχετικά: «Η καταγραφή των απόψεων και των αναγκών των ασθενών με ΙΦΝΕ στην Ελλάδα θα βοηθήσει στο σχεδιασμό κατάλληλων ενεργειών για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.  Ελπίζω με τη βοήθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τις γαστρεντερολογικές κλινικές, τα ιδιωτικά γαστρεντερολογικά ιατρεία, τους συλλόγους ασθενών αλλά και με τη δημοσιότητα που θα δοθεί στο θέμα μέσω του διαδικτύου, να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα Ερωτηματολόγια Ασθενών ώστε να σχηματιστεί μια καθαρή εικόνα για τις ανάγκες τους, κάτι που θα οδηγήσει σε πιο στοχευμένες ενέργειες αντιμετώπισης της νόσου. Ευχαριστούμε θερμά τις κλινικές, τα ιατρεία και τις ιστοσελίδες που φιλοξενούν και προωθούν αφιλοκερδώς την προσπάθειά μας αυτή, βοηθώντας σημαντικά στο έργο μας .»

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗΑγαπητοί καταναλωτές,

Η ΔΕΗ* σας ενημερώνει ότι η Πολιτεία με την υπ' αριθ. 
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέσπισε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια ανέργους και ΑΜΕΑ. Το τιμολόγιο αυτό θα παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά από 1.1.2011, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών,ΟΑΕΔ).

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:
1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh ανά τετράμηνο
4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1000kWh ή 1200 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.
Δικαιούχοι
Κοινωνικό Τιμολόγιο Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 10% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ, στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:
  • Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων (τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.000kWh)
  • Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους (τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.200kWh)

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 20% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ, στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:
  • Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών την 30/11/10, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας (τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.000kWh)
  • Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται με συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω (τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.200kWh)

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου

1. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ (Α/Α) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ οι οποίοι αναγράφονται στο λογαριασμό ρεύματος (2η σελίδα)
2. Ο λογαριασμός ρεύματος θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 27/09/10 (η ημερομηνία έκδοσης αναγράφεται στην 1η σελίδα)
3. Τα στοιχεία διεύθυνσης της κύριας κατοικίας
4. Ο αριθμός ταυτότητας ή του διαβατηρίου
5. Το ΑΦΜ του δικαιούχου και το ΑΦΜ συζύγου δικαιούχου (εφόσον είναι έγγαμος)
Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Για να χορηγηθεί το Κοινωνικό Τιμολόγιο από 1.1.2011, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο χρονικό διάστημα από 1.10.2010 έως 15.12.2010.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και μετά το ανωτέρω διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια του 2011. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλλονται :
- ηλεκτρονικά πατώντας 
εδώ 
- μέσω ΚΕΠ (έναρξη υποβολής αιτήσεων 18.10.10)
- Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες που προμηθευτής τους είναι η ΔΕΗ):
i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ.
ii. Σάββατο : 7 π.μ.- 3 μ.μ.
Κατάθεση Αίτησης Ενημέρωση Εξέλιξης Αίτησης - Ακύρωση Αίτησης

Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο


*υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του Δικτύου και Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ