Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

ΙΦΝΕ & εμβόλιο Η1Ν1

Ένα ερώτημα που τέθηκε από πολλούς το τελευταίο διάστημα :

Ποιες είναι οι απόψεις και οι προτάσεις της ιατρικής κοινότητας αλλά και οι απόψεις-εκτιμήσεις της κοινότητας των ασθενών στον εκτός "Ελληνικής πραγματικότητας" χώρο στο εξωτερικό ;

Στην Ελλάδα η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία πήρε θέση η οποία ουσιαστικά επανέλαβε τις θέσεις του Π.Ο.Υ. και παρέπεμψε την τελική απάντηση στους θεράποντες ιατρούς. Παρόλα αυτά στην πράξη υπήρξαν αντιφατικές απόψεις που μπέρδεψαν τους ασθενείς.

Την τελική ευθύνη βέβαια φέρει ο καθένας μας για τον εαυτό του καθώς ειδικά σ΄αυτό το θέμα ο θεράπων ιατρός μας μόνο θέση συμβούλου μπορεί να έχει (κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη - νομικά τουλάχιστον αλλά και δεοντολογικά, ιατρικά) κι αυτό εξαρτάται από το βαθμό τεκμηριωμένης ενημέρωσης που έχει.

Στο εξωτερικό αυτό που μπορεί κανείς να διακρίνει και να τον βοηθήσει για να διαμορφώσει άποψη είναι :

Εξαρτάται κατ΄αρχήν από το πόσο κάποιος ασθενής με ΙΦΝΕ που δεν είναι σε αγωγή με ανοσοκατασταλτικά (Μερκαπτοπουρίνη, κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη, αντι-TNF - Remicade & Humira) έχει πειστεί ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο.
Αν ναι να ζητήσει να κάνει αυτό που περιέχει τον απενεργοποιημένο ιό και όχι το Η1Ν1 LAIV που περιέχει τον ιό εξασθενημένο.
Παραθέτω δυο link από τα πολλά που υπάρχουν στο διαδίκτυο 1. μία ερευνητική εργασία (paper) Influenza A (H1N1) Virus in Patients with IBD και ένα άρθρο του Centers for Disease Control and Prevention και ειδικά το παρακάτω (παραθέτω το κείμενο αυτούσιο στα αγγλικά):

People with inflammatory bowel disease (IBD) who are takingimmunosuppressive drugs fall into a high-risk group for complications from the H1N1 (swine) flu. Some immunosuppressive drugs include:

The seasonal flu vaccine will not protect against the H1N1 virus. A different vaccine shot is needed to protect against H1N1. This vaccine is made in the same manner as the seasonal flu vaccine, but it contains the inactivated (dead) H1N1 virus. The inactivated H1N1 shot contains the killed virus and will not give the recipient the H1N1 flu. The H1N1 shot takes about two weeks to reach effectiveness.

The inactivated H1N1 vaccine can be given at the same time as the inactivated seasonal flu vaccine or any other vaccine. The two vaccinations that cannot be given together are the live attenuated 2009 H1N1 flu vaccine and the seasonal live attenuated influenza vaccine (LAIV).

People taking immunosuppressive drugs should receive the inactivated H1N1 shot, not the H1N1 LAIV. (The H1N1 LAIV, which contains live, weakened H1N1 viruses, is not recommended for those who have a chronic disease such as IBD. The H1N1 LAIV should also not be taken by anyone who takes medications that can weaken the immune system, such as the IBD drugs mentioned above.)

Each state is rolling out their own plan for vaccinations, but the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has recommended that in the event that demand for the vaccine exceeds supply, these groups should receive the vaccine first: pregnant women, people who live with or care for children younger than 6 months of age, health care and emergency medical services personnel with direct patient contact, children 6 months through 4 years of age, and children 5 through 18 years of age who have chronic medical conditions. The CDC expects that there will be enough H1N1 vaccine available for anyone who chooses to become vaccinated.

The Bottom Line

IBD patients with Crohn's disease or ulcerative colitis who are taking immunosupressive drugs are at risk of serious complications from the flu. Vaccination is key. Talk to your doctor soon about getting vaccinated.

Οι υπόλοιποι με ΙΦΝΕ, ειδικά αυτοί που είναι σε ύφεση ας προβληματιστούν από το σύλλογο ασθενών στον Καναδά http://www.ccfc.ca/English/info/faq.html#h1n1
και

καθώς και την υπόλοιπη πληροφόρηση που έλαβαν από το blog και οπουδήποτε αλλού σταθμίζοντας τη σοβαρότητα της πηγής.-

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ