Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Μη χορήγηση Humira και Remicade από Ιδιωτικά Φαρμακεία


Γράφει η Αλεξάνδρα Γκλιάτη

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) εξέδωσε απόφαση που απέστειλε σε όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με την οποία καλεί να μην χορηγούν τα ιδιωτικά φαρμακεία 89 «Νοσοκομειακά φάρμακα» υψηλού κόστους, δύο εκ των οποίων είναι το Humira και το Remicade.

Τα 89 "Νοσοκομειακά φάρμακα" υψηλού κόστους καθορίστηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.151509 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβενήσεως (ΦΕΚ Β' 2717/31-12-2008) ώστε να χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3457/2006 (ΦΕΚ Α' 93).

Ο λόγος γι’ αυτή την απόφαση είναι ότι έληξε στις 31/03/2010 η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χορήγηση από τα ιδιωτικά φαρμακεία των 89 «Νοσοκομειακών Φαρμάκων», χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής νέα απόφαση καθορισμού χορήγησης αυτών των φαρμάκων.

Μέχρι να ξεκαθαριστεί το νομικό κενό που έχει δημιουργηθεί (σύμφωνα με την επιστολή του ΠΦΣ), οι ασθενείς που χρησιμοποιούν το Humira μπορούν να το προμηθεύονται από τα Φαρμακεία των Δημόσιων Νοσοκομείων με επίδειξη της συνταγής που έχουν από το γιατρό τους.

Οποιαδήποτε εξέλιξη πάνω στο θέμα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.


JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ