Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Διαφορές στις απόψεις νοσηλευτών και ασθενών, αναφορικά με την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να βρεθούν οι διαφορές στις απόψεις των νοσηλευτών και των ασθενών αναφορικά με την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας και γίνεται στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας. Το παρόν ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο CBA, το οποίο δημιουργήθηκε από τις Cronin και Harrison το 1988, με σκοπό τον εντοπισμό των νοσηλευτικών συμπεριφορών που λαμβάνονται υπόψη από τους ασθενείς στον καθορισμό της φροντίδας τους. Η μελέτη που διεξάγεται δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την υγεία των συμμετεχόντων, η συμμετοχή είναι προαιρετική και δεν υπάρχουν κυρώσεις ή επιβραβεύσεις. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δε θα ρωτηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_WfoO3ZuJVTyHkVOIMVezNwpNt9l_q2eAtFSU5uKlI2zxLw/viewform?fbzx=7784180078453395000

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ