Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

ATTACKING CROHN’S - ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN (ΑΓΓΛΙΚΑ)

The Microbial Attack Plan

The painful ulcers of Crohn's disease occur when the body's immune system attacks the normal bacteria found in the gut. Now scientists are using microbes to fight back.  

Microbial Attack: Step One

Scientists insert a gene that 

produces interleukin-10 (IL-10), an immune-calming molecule, into the L. lactis bacteria.

 
Microbial Attack: Step Two

The new gene replaces the gene that produces thymide, an essential nutrient, so the modified bacteria can live for only a few days.Microbial Attack: Step Three

A Crohn’s-disease patient swallows the modified bacteria, delivering the IL-10 payload straight into the intestines.

 

 

 

Microbial Attack: Step Four

The bacteria [A] colonize the gut and begin producing IL-10 [B]. This compound inhibits the body’s natural killer cells [C] and suppresses the patient’s overactive immune response.

 
Microbial Attack: Step Five

As long as the patient keeps ingesting the modified L. lactis bacteria, the bacteria will produce enough IL-10 to stop the immune system from attacking the intestines, giving the ulcers time to heal.

 
πηγή : http://www.popsci.com/scitech/article/2008-01/germ-could-save-your-life?page=3#

http://www.popsci.com/scitech/gallery/2008-01/microbial-attack-plan#


JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ