Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΙΚΑ: Σχετικά με τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας)

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3863/2010 σχετικά με την κατάργηση όλων των Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, και την στο εξής πιστοποίηση της Αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που ανήκει στην Διεύθυνση Αναπηρίας και Κ.Ε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΘΗΝΑ 02/09/2011
Αριθ. Πρωτ. Π51/52/1174
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.: 63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ: Αναπηρίας
Αγ. Κων/νου 16, 102 41 ΑΘΗΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. – ΣΚΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡ., Τηλ: 2105236611, FAX: 2105248079
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3863/2010 και σύμφωνα με το γενικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Κοινων. Ασφαλίσεων μεαρ.πρωτ. Φ80000/οίκ.20497/1670/31.8.2011, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε εφαρμογή του Νόμου 3863/2010 από 1/9/2011 καταργούνται όλες οι Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις υγειονομικές επιτροπές όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του ανωτέρω Νόμου. Η πιστοποίηση της Αναπηρίας θα πραγματοποιείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. που ανήκει στην Διεύθυνση Αναπηρίας και Κ.Ε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Προκειμένου να γίνει ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία και με στόχο την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και την εύρρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι που εκκρεμεί αίτημα τους για εξέταση από υγειονομική επιτροπή, να προσκληθούν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να δοθούν οδηγίες για παραπομπή τους και εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.
Στις υγειονομικές Μονάδες που για ουσιαστικούς λόγους δεν έχει καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των εν λόγω υποθέσεων μέχρι 31/8/2011, οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν στις υπηρεσίες από τις οποίες παραλήφθηκαν προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ειδοποιηθούν και να υποβάλλουν το αίτημα τους στις γραμματείες του ΚΕ.Π.Α.
Η αίτηση για τον καθορισμό αναπηρίας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες, για παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στην γραμματεία ΚΕ.Π.Α. μαζί με παραπεμπτικό του φορέα του, για παραπομπή για εξέταση του ενδιαφερόμενου ασφαλισμένου από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.
Στο παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης που θα χορηγείται σύμφωνα με την Φ.40021/26407/2051/2006 (ΦΕΚ Β’ 1829) Υπουργική Απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η ημερομηνία υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση ή άλλη οικονομική παροχή που αιτείται ο ασφαλισμένος από τον φορέα του, ώστε η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής να εναρμονίζεται χρονολογικά με αυτήν, αλλά και τυχόν άλλη απαίτηση προσδιορισμού του ποσοστού αναπηρίας σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας εξέτασης του ασφαλισμένου από την υγειονομική επιτροπή.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η ασφαλιστική ικανότητα θα ελέγχεται απ’ ευθείας στην Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. ηλεκτρονικά.
Σε ότι αφορά τα αιτήματα των ασφαλισμένων του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας ή άλλες οικονομικές παροχές λόγω αναπηρίας (προσαυξήσεις συντάξεως) θα προσκομίζουν υποχρεωτικά το επίσημο αντίγραφο της αίτησης που έχουν υποβάλλει στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για χορήγηση των ανωτέρω.
Όσον αφορά τους ανασφάλιστους ή τους πολίτες χωρίς παραπεμπτικό από ασφαλιστικό φορέα, η αίτηση για τον καθορισμό αναπηρίας υποβάλλεται στα αρμόδια σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. από τους ίδιους με την προσκόμιση ταμειακού παραστατικού 46,14 ευρώ από τα Ταμεία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για εξέταση από υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α..
Κατά συνέπεια οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Υποκ/των του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ θα εκδίδουν το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης ΚΑ 16522Α των 46,14 ευρώ, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «για εξέταση στο ΚΕ.Π.Α.»
Σε ότι αφορά τα παραπεμπτικά των ασφαλισμένων των λοιπών ΦΚΑ και του Δημοσίου εξακολουθούν να ισχύουν προηγούμενες οδηγίες μας. Τυχόν απαίτηση για προσδιορισμό ποσοστού αναπηρίας για προηγούμενη χρονική περίοδο από την ημερομηνία εξέτασης από την υγειονομική επιτροπή πρέπει να καθορίζεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση του.
Οι ασφαλιστικές Μονάδες που έχουν εγκατασταθεί οι γραμματείες για παραλαβή αιτήσεων για εξέταση από υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., το έντυπο αίτησης για εξέταση καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης και πληροφορίες για τους πολίτες που πρέπει να εξετασθούν από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (www.ika.gr).
Παρακαλούμε για την άμεση και αυστηρή τήρηση των παρεχόμενων οδηγιών, η οποία θα βοηθήσει ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και τις υπηρεσίες μας να διεκπεραιώνουν σε σύντομο χρόνο τα υποβαλλόμενα αιτήματα.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ