Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗΣΟποιος έχει πρόβλημα με την εύρεση αζαθειοπρίνης (AZATHIOPRINE TABL BT 100X50MG) και εφόσον και οι Φαρμακαποθήκες δηλώνουν έλλειψη,  μπορεί να καλεί ή ο ίδιος ή ο Φαρμακοποιός του στη Chemifarm στην κα. Πόνγκα 2105224115 για διευθέτηση του προβλήματος (προσωπική ονομαστική παραγγελία για παραλαβή μέσω του Φαρμακείου). 

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ