Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2007

Μια κακοήθης φλόγα

πηγή : Scientific American

Έως και πρόσφατα, οι ερευνητές που ασχολούνται με τον καρκίνο είχαν επικεντρωθεί κυρίως στις γενετικές αλλαγές, θεωρώντας τες ως την υποκείμενη αιτία της νόσου.
Τα τελευταία λίγα χρόνια, οι ερευνητές έχουν φτάσει να πιστεύουν ότι ο αναπτυσσόμενος όγκος μπορεί να επιτάσσει τη φλεγμονώδη συνιστώσα του ανοσοποιητικού συστήματος —η οποία φυσιολογικά αποτελεί τμήμα της διαδικασίας επούλωσης των τραυμάτων— για να βοηθήσει στην καρκινογένεση.
Μια νέα γενιά αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μπορεί να συνδυαστεί με την παραδοσιακή χημειοθεραπεία, για να διατηρηθούν οι συμπαγείς όγκοι ή οι προκαρκινωματώδεις μάζες εντοπισμένες σε μία μόνο θέση.

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ