Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

Το επικίνδυνο καθημερινό στρες

πηγή: περιοδικό "Γιατρεύω"


Τρία µόνο λεπτά συναισθηµατικού στρες είναι αρκετά για να βλάψουν την καρδιά µας. Επιπλέον, έπειτα από κάθε στρεσογόνο ερέθισµα η αύξηση της αρτηριακής πίεσης παραµένει για τουλάχιστον µία ώρα.

Πολλαπλασιάστε και φανταστείτε, συνεπώς, την αρνητική επίδραση που προκύπτει για τον οργανισµό µας, όταν το στρες µας συνοδεύει σε καθηµερινή βάση. Η κατάθλιψη, µάλιστα, τετραπλασιάζει τις πιθανότητες εµφράγµατος του µυοκαρδίου.

Αυτό συµπεραίνουν µελέτες της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Παράλληλα, η κακή διατροφή, το στρες και η κατάθλιψη είναι ικανά να οδηγήσουν σε έµφραγµα και, υπό περιπτώσεις, ακόµη και στο θάνατο. Αυξηµένη πίεση, ταχυπαλµία, πόνος στο στοµάχι, πονοκέφαλος και εξάντληση είναι µερικά από τα µικρότερα προβλήµατα υγείας που µπορεί να προκληθούν από το στρες.

Επίσης, µία οµάδα από το University College του Λονδίνου, µετά από έρευνά της σε 199 άτοµα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το στρες, µακροπρόθεσµα, ανεβάζει τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίµα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες.

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής, Καθηγητή Andrew Steptoe, «µερικοί από τους συµµετέχοντες έδειξαν µεγάλη αύξηση, ακόµη και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ενώ άλλοι είχαν πολύ µικρότερη ανταπόκριση. Η επίδραση του άγχους στα επίπεδα της χοληστερόλης πιθανόν αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν στις καθηµερινές προκλήσεις».

Από προηγούµενες έρευνες, έχει, επιπλέον, αποδειχθεί ότι το στρες συνδέεται µε την κακή, λειτουργικά, καρδιά και το εξασθενηµένο ανοσοποιητικό σύστηµα. Το συναισθηµατικό στρες είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα προβλήµατα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η έλλειψη χρόνου, τα αυξηµένα καθήκοντα και η πίεση που αυτά προκαλούν έχουν επιτρέψει στο άγχος να εισβάλλει στην καθηµερινότητα των περισσότερων ανθρώπων.

Τι ακριβώς είναι, όµως το στρες; Στρες, λοιπόν, αισθανόµαστε κάθε φορά που ένα εξωτερικό ερέθισµα ή µια σκέψη µας προξενούν σύγχυση, ένταση, απογοήτευση, µελαγχολία ή θυµό.

Κάθε άνθρωπος βιώνει το στρες µε διαφορετικό τρόπο, εφόσον αντιµετωπίζει διαφορετικά τα ερεθίσµατα από το εξωτερικό περιβάλλον και τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσδοκίες. Έχει, ωστόσο, και τα πλεονεκτήµατά του, καθώς το στρες σε ήπια µορφή προκαλεί εγρήγορση, αυξάνει την ετοιµότητα του ατόµου για δράση και αντίδραση, ενώ συµβάλλει στη διεκπεραίωση των εργασιών. Αντίθετα, στην υπερβολή του, εκτός από τα προαναφερθέντα σωµατικά προβλήµατα, « µπλοκάρει» τη σκέψη κάνει το άτοµο να κωλυσιεργεί απέναντι στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη καθηκόντων.

Το δύσκολο στο στρες είναι να γίνει αντιληπτό όσο τα συµπτώµατα είναι ακόµα µικρής έντασης. Συνήθως, τα συµπτώµατα αυτά δικαιολογούνται από το άτοµο είτε γιατί τα έχει συνηθίσει και δεν τους δίνει την απαιτούµενη σηµασία είτε γιατί θέλει να πιστεύει ότι οφείλονται σε άλλους λόγους.

Η λύση για την αποφυγή του στρες είναι πολύ απλή: αρκεί ο σωστός προγραµµατισµός του χρόνου και των υποχρεώσεων του ατόµου ανάλογα µε τις δυνατότητές του. Ο ελεύθερος χρόνος, η γυµναστική, ο ύπνος, η σωστή διατροφή και η ενασχόληση µε ό,τι προσφέρει ευχαρίστηση στο άτοµο είναι, σαφώς, υποβοηθητικοί παράγοντες, ενώ η αφοσίωση στις εκάστοτε επιδιώξεις και η αναζήτηση προσωπικού χρόνου θα προσφέρουν το αντίδοτο.

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ