Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

Θετικά τα μηνύματα για την αντιμετώπιση της νόσου του Crohn

Η ελπίδα των νέων φαρμάκων

Μείωση στο μισό των κολεκτομών σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη κολίτιδα κατα­γράφουν νέα κλινικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, στοιχεία μακροχρόνιων μελετών, τα οποία παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Πανευ­ρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, δείχνουν ότι η θεραπευτική αγωγή επί 54 εβδομάδες με το μονοκλωνικό αντίσωμα «ινφλιξιμάμπη» μειώ­νει κατά 41% τη συχνότητα της χειρουργικής α­φαίρεσης του παχέος εντέρου (κολεκτομής).

Η ινφλιξιμάμπη αποτελεί το μοναδικό εγκεκρι­μένο βιολογικό παράγοντα για τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας, ενώ εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται με ανάλογη αποτελεσματικότητα και στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου του Crohn, μιας άλλης φλεγμονώδους πάθησης του εντέρου.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά σημαντικών αποτελεσμάτων άλλων πρόσφατων μελετών με ινφλιξιμάμπη σε ασθε­νείς με νόσο του Crohn, τα οποία οδήγησαν στην έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων νέων ενδείξεων / τροποποιήσεων των χαρακτηριστικών του φαρμάκου: ως 2ης γραμμής θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς, μετά από ανε­παρκή ανταπόκριση σε κορτικοειδές, αλλά και ως θεραπευτική λύση για τους παιδιατρικούς α­σθενείς, ηλικίας 6-17 ετών, με σοβαρή ενεργό νόσο του Crohn και ανάλογα προβλήματα αντα­πόκρισης σε άλλες θεραπείες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χορήγηση της ινφλιξιμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρή ενεργό νόσο του Crohn οδήγησε σε ανταπόκρι­ση στο 60%αυτών μέσα σε δύο εβδομάδες. Οι δε ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία με ινφλιξι­μάμπη για ένα έτος εμφάνισαν σε υψηλότερο πο­σοστό κλινική ύφεση των συμπτωμάτων, με παράλληλη δυνατότητα μείωσης ή διακοπής των στεροειδών.

Τα αποτελέσματα ήταν ακόμη καλύτερα για τους παιδιατρικούς ασθενείς, με το 90% αυτών να α­νταποκρίνεται μέσα σε 10 εβδομάδες θεραπείας και περίπου το 60% αυτών να εμφανίζει ύφεση των συμπτωμάτων. Επιπρόσθετα σημειώθηκε μείωση στη χορήγηση κορτικοειδών, ενώ πα­ράλληλα παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην ανάπτυξη και στην ποιότητας ζωής τους.

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ