Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Αυξημένος Κίνδυνος Ανάπτυξης Νόσου Crohn μετά ΣκωληκοειδεκτομήΣύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις Σκανδιναβικές χώρες διαπιστώθηκε ότι ασθενείς που υποβάλλονται σε σκωληκοειδεκτομή έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Crohn, την πρώτη δεκαετία μετά την επέμβαση (DDW 2007 abs 221).

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα νοσοκομειακά αρχεία της Σουηδίας και της Δανίας, τα οποία και ελέγχθηκαν αναδρομικά από το 1964 και μέχρι το 2004, 709353 άτομα υποβλήθηκαν σε σκωληκοειδεκτομή. Από τους ασθενείς αυτούς οι 1655 ανέπτυξαν στη συνέχεια νόσο Crohn, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος τους πρώτους 6 μήνες μετά την επέμβαση, ενώ στη συνέχεια μειωνόταν και τελικά, μετά την πρώτη δεκαετία, εξομοιωνόταν με εκείνο του γενικού πληθυσμού. Ο κίνδυνος ήταν επίσης μεγαλύτερος σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε σκωληκοειδεκτομή μετά την ηλικία των 10 ετών, αλλά και σε εκείνους που υποβάλλονταν σε επέμβαση λόγω ρήξης της σκωληκοειδούς. Ο λόγος του αυξημένου αυτού κινδύνου δεν είναι απόλυτα κατανοητός και απαιτούνται περισσότερες μελέτες προκειμένου να διευκρινισθεί.

Ν. Βιάζης
Γαστρεντερολόγος
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ