Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Νέα (2009) θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου του Crohn με βλαστοκύτταρα


New Therapy With Stem Cells To Treat Crohn's Disease


ScienceDaily (Feb. 21, 2009) — Cellular therapy with stem cells is revolutionizing the focus of treatment of many serious diseases. Replacing the cells of damaged tissue with other new cells from the same patient is already a reality. This is the basis of cellular therapy and regenerative medicine, the latest great advance in biomedicine.

In this line, Hospital Clínic, Barcelona is exploring an innovative cellular therapy that uses stem cells to treat Crohn's disease, a chronic genetic disease that affects 1% of the population in Spain and which has considerable impact on the quality of life of the patients. The procedure is based on an autologous bone-marrow transplant (when patients receive a transplant of their own stem cells) and now constitutes a treatment option to cure an intestinal disease that sometimes does not successfully respond to drugs and requires highly complex surgery that does not provide a cure.

With this therapy, in an average follow-up period of 6 years, 80% of transplant patients are in a phase of total remission of the disease and the remaining 20% have shown considerable improvement following the transplant, and are now responding favorably to drugs.

Dr. Julián Panés and Dr. Elena Ricart over the Gastroenterology Department of Hospital Clínic, Barcelona are the driving force behind this therapy in Spain and began to implement regenerative cellular therapy in patients with Crohn's disease in August 2008. To date, a total of 6 patients are benefiting from this new treatment, of whom 3 I've already completed the process and are in the follow-up face, and a further 3 are at different stages of therapy. The transplant requires several weeks of admission to hospital before patients receive their own cells.

Cellular Therapy as a Strategy to Combat Crohn's Disease

Crohn's disease, together with ulcerative colitis, is included in what is called irritable bowel disease. It is a chronic genetic disease that occurs when the immune system loses tolerance to the patient's own intestinal flora, leading to an abnormal inflammatory response that continues over time. The results are inflammation and ulceration in different areas of the digestive tract, leading to the symptoms. The disease progresses in the form of unpredictable and variable outbreaks throughout the patient's life and the severity of the symptoms varies according to the level of involvement of the intestines and the patient's response to the assigned treatment.

It is a disease that usually affects young people between the ages of 18 and 40 years, and approximately 2000 new cases are diagnosed in Spain every year. Diagnosis is often difficult because it presents symptoms similar to those of other diseases of the digestive tract: abdominal pain, diarrhea, vomiting, nausea, fever, general malaise, etc. Patients' quality of life is conditioned by the severity of the disease and, in the most severe cases, prevents them from leading a normal life, with a very high level of suffering due to the acuteness and frequency of the intestinal symptoms.

Hospital Clínic de Barcelona is one of the few hospitals in the world to instate cellular therapy using autologous stem-cell transplantation. In the US, the treatment has been tested on 12 patients with severe Crohn's disease, of whom 11 have had very good results; in Italy, the treatment has been applied to 4 patients, 3 of whom are also showing excellent progress following the transplant. As Hospital Clínic, 6 patients with Crohn's disease are already included in the process and, following the international examples, increasing numbers of patients are expected to choose this option to treat the disease in a state that was, to date, practically untreatable.

In severe cases involving recurrent outbreaks (reactivation of the disease several times throughout the patient's life), Crohn's disease presents several treatment options. Firstly, doctors choose to use corticosteroids and immunosuppressant and biological drugs to control the inflammatory process and prevent complications of the disease such as stenosis (narrowing of the intestinal lumen) or fistulas (openings from the intestinal lumen to other organs, such as the intestine, bladder, vagina, or skin). However, over the course of the disease, as much as 70% of severe patients require surgery to remove segments affected by the disease, due to failure of the pharmacologic approach. The surgery is occasionally very aggressive for the patient, as it is sometimes necessary to remove the entire colon or large sections of the small intestine, thereby considerably affecting the absorption of food by the intestine, with a resulting deterioration in quality of life and body image (colostomy bag). For this reason, new treatments are being developed for patients in whom this solution has not been an option to date.

Autologous Stem-Cell Transplant: Phases of the Procedure

When the case is detected (that does not respond to drugs or surgery), the patient undergoes an autologous stem-cell transplant, which is a bone-morrow transplant in which the immune system is reset to prevent it from attacking the intestinal flora. The process lasts approximately 2 months and consists of 6 phases:

  • Initial Chemotherapy (Cyclophosphamide + G-CSF). In this initial phase, leukopenia or reduction of the number of leukocytes (immune-system cells) in the blood is induced in the patient.
  • Migration of Stem-Cells to the Blood. Following the previous immunosuppression, the organism reacts by releasing stem cells from the bone marrow into the blood; these are the cells which will later be used for the transplant.
  • Collection of Stem Cells by means of Apheresis. Apheresis is a technique that separates components of the blood. Here, the stem cells that previously migrated from the bone marrow are separated.
  • Cryopreservation of Stem Cells. When the stem cells have been collected by apheresis, they are frozen and preserved until ready for transplant.
  • Second Chemotherapy. In this phase, total leukopenia is induced; that is, the immune system is left devoid of leukocytes, ready to be reset with the stem-cell transplant.
  • Autologous Stem-Cell Transplant. The patient receives the transplant by means of transfusion with his or her own stem cells. The immune system is reset, leading to remission or reduction of the abnormal inflammatory process of Crohn's disease.


JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ