Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Γενική Συνέλευση 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑγαπητά Μέλη,
Όπως είναι γνωστό ο/η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου μας είναι υποχρεωμένος/η από το καταστατικό να προσκαλεί κάθε χρόνο τα μέλη σε Γενική Συνέλευση, όπου η παρουσία όλων είναι καθοριστική καθώς κατά τη διάρκειά της γίνεται ο απολογισμός για το προηγούμενο έτος, παρουσιάζονται οι δράσεις του Δ.Σ., γίνεται ενημέρωση για τα οικονομικά του Συλλόγου κλπ.

Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής που θα γίνει την Κυριακή 16 Μαρτίου του 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα «Ιάκωβος Καμπανέλης» του πρώην Δημαρχείου του Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Μπιχάκη 8, Αγ. Ιωάννης Ρέντης).
Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, αποτελείται από το ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη, τα οποία είναι ταμειακώς εν τάξει.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης:
α)   Θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας.
β)   Θα διαβαστεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του προηγούμενου έτους (2013).
γ)   Θα υποβληθεί προς έγκριση ο απολογισμός και ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους (2013) και ο προϋπολογισμός του νέου έτους (2014).
δ)   Θα διαβαστεί η έκθεση των ελεγκτών.
ε)    Θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,13,14,24 και 35 του Καταστατικού.
στ)  Θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) ελεγκτών και των δύο (2) αναπληρωματικών τους.
ζ)    Θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
η)   Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις.

Δεδομένου ότι στη φετινή Γενική Συνέλευση θα γίνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέων ελεγκτών, παρακαλείσθε να μας κάνετε γνωστό αν επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως ελεγκτής. Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.
Για να δηλώσετε υποψηφιότητα απαιτείται να είστε ταμειακώς εν τάξει και να είστε ιδρυτικό ή τακτικό μέλος του Συλλόγου.
Η αποστολή του αιτήματός σας για υποψηφιότητα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή και με e-mail μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προσθεσμίας.

Για όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα και δεν γνωρίζουν ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις τους εφόσον εκλεγούν σας παραθέτουμε τα ακόλουθα κύρια σημεία:

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών και ιδρυτικών μελών. Επίσης, ύστερα από απόφαση που πάρθηκε στην 1η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Αμέσως μετά την εκλογή τους τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος από τους εκλεγέντες, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Μπορεί όμως να συνέρχεται και εκτάκτως σε επείγουσες περιπτώσεις ύστερα από απόφαση του προέδρου ή έπειτα από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τριών (3) μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
Μία φορά το χρόνο -το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου- το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση τον απολογισμό και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το οικονομικό λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο:
- Μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, μεριμνά για την επίλυση όλων των ζητημάτων και διενεργεί όλες τις πράξεις διοίκησης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα μεριμνά για την τήρηση του μητρώου των μελών, της σφραγίδας του Συλλόγου κλπ.
- Συντάσσει, επιμελείται και ψηφίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
- Αποφασίζει για δαπάνες που υπερβαίνουν τα 150 ευρώ. Για ποσά μικρότερα αποφασίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με τον Ταμία.
- Διορίζει και απολύει τους υπαλλήλους και το εν γένει προσωπικό του Συλλόγου.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Σχετικά με τους Ελεγκτές
Οι ελεγκτές τελούν ετήσια θητεία και οφείλουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να ελέγχουν αν οι αποφάσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Συλλόγου καθώς και για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων που παρουσιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα αποτελέσματα του ελέγχου τους καταγράφονται σε έκθεση που διαβάζεται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.


Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σύλλογός μας κατά κύριο λόγο έχει σαν σκοπό να μας ενώσει ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ομαδικά τα προβλήματα που προέρχονται από τις παθήσεις μας, θα σας παρακαλούσαμε να μην αμελήσετε να έρθετε καθώς πέρα από τη σημαντικότητα των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι μία ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί και να γνωριστούμε καλύτερα.


Με τιμή,
Για το Σωματείο
                     
Η Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
  
                                            ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΛΙΑΤΗ                    ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΙΤΜΙΡΙΔΗΣ

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ