Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕ.Π.Α.)

Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας

Πού απευθύνομαι για θέματα αναπηρίας;

Στα Κέντρα πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf

Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε αίτημα σας πρέπει να έχετε γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) για το ποσοστό αναπηρίας που σας δίδεται.

ΚΕΠΑ: Καθορισμός Ποσοστού Αναπηρίας από την  Υγειονομική Επιτροπή;

Χρειάζεται αίτηση,  καθώς το δείγμα εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας, ο οποίος συμπληρώνεται από τον αιτούντα και τον θεράποντα ιατρό

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η απόφαση των ΚΕ.Π.Α. ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία κρίσεως του αιτήματος.


Επισυνάπτονται τα αρχεία

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


Πληροφορίες για  σύνταξη λόγω αναπηρίας;

ΑΠ. Μπορείτε να πάρετε σύνταξη αναπηρίας, εφόσον κριθείτε απο επιτροπή ΚΕΠΑ ανάπηρος, με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω). Θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση στο ΙΚΑ και εφόσον τηρείτε τις προϋποθέσεις, θα παραπεμφθείτε στις Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

Θεσμικό Πλαίσιο: Νόμος 1902/90, ΦΕΚ138Α', Νόμος 3518/06 ΦΕΚ272Α
_____________________________________________________________
«Ισχύς αποφάσεων προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας εκδοθεισών
 πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ»
_____________________________________________________________

πηγή:
http://dikaiomamou.anticancerath.gr/
http://bestrong.gr/
http://dikaiologitika.gr/
http://www.almazoisthes.gr/

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ