Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Μη Αποζημίωση από το ΙΚΑ για συγκεκριμένα φάρμακα


Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ55/780/28.06.2010 εγκύκλιο του ΙΚΑ «…το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αποζημιώνει πλέον συνταγές που περιέχουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού Προϊόντος που εκδίδεται από τον Ε.Ο.Φ. Εξυπακούεται ότι δεν συνταγογραφούνται φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα βάση βιβλιογραφικών αναφορών.

Διευκρινίζεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα αποζημιώνει συνταγές για φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων ακόμα και εάν συνοδεύονται από έγκριση ατομικής παρηγορητικής θεραπείας Ε.Ο.Φ.».

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης εγκυκλίου θα υπάρξει σοβαρότατο θέμα με κάποιους ασθενείς με ΙΦΝΕ (και ιδίως παιδιά) που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν φάρμακα (όπως το Humira και το Remicade) εκτός των ενδείξεών τους (στα πλαίσια της παρηγορητικής θεραπείας) διότι είχαν αποτύχει άλλα φάρμακα που είχαν τις απαιτούμενες ενδείξεις λόγω της ιδιάζουσας φύσης των παθήσεών τους.

Δεδομένου του υψηλού κόστους των εν λόγω φαρμάκων που ανέρχεται σε περίπου 1000 ευρώ ανά μήνα θεωρούμε ότι με την εγκύκλιο αυτή θα πληγούν ανεπανόρθωτα οι ασθενείς, αφού έτσι «μπλοκάρεται» η πρόσβασή τους σε αναγκαία για την ομαλή έκβαση της πορείασ της υγείας τους φάρμακα.

Ο Σύλλογός μας, μαζί πάντα με το Σύλλογο Αττικής, συνεργάζεται με τη Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) με σκοπό την αντιμετώπιση από κοινού του προβλήματος που θα δημιουργήσει η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου από το ΙΚΑ.

Οποιαδήποτε εξέλιξη πάνω στο θέμα θα δημοσιευθεί στη ιστοσελίδα μας.

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ