Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2007

Το υπερβαρικό οξυγόνο (ΗΒΟ) σαν συμπληρωματική θεραπεία σε αντιστεκόμενη ή συριγγιοποιητική νόσο του Crohn


Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΗΒΟ)


Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (ΗΒΟ) είναι η μέθοδος χορηγήσεως οξυγόνου σε πιέσεις μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής.

Η χορήγηση αυτή του οξυγόνου γίνετε μέσα σε ειδικο πολύχωρο όπου πλέον του ενός ασθενούς μπορούν να θεραπευτούν ταυτοχρόνως. H αύξηση της πιέσεως στο εσωτερικό του θαλάμου γίνεται με τη χορήγηση πεπιεσμένου αέρα και στους ασθενείς χορηγείται το υπερβαρικό οξυγόνο μέσω ειδικής μάσκας (μύτης - στόματος).


Με την εισπνοή του υπερβαρικού οξυγόνου αυξάνεται το ποσό του οξυγόνου που είναι διαλελυμένο στο πλάσμα. Σύμφωνα με τους νόμους των αερίων η διαλυτότητα ενός αερίου σε ένα υγρό είναι γραμμική συνάρτηση της μερικής πιέσεως του αερίου.

Διπλασιάζοντας δηλαδή την μερική πίεση του αερίου διπλασιάζεται και το ποσό του αερίου που διαλύεται στο πλάσμα. Λόγω του γεγονότος αυτού μπορεί να μεταφερθεί οξυγόνο σε περιοχές με κακή αρτηριακή κυκλοφορία, είτε λόγω αγγειακών προβλημάτων (π.χ. διαβητική μικροαγγειοπάθεια -αθηρωματικές βλάβες με μερική απόφραξη του αυλού κλπ) είτε λόγω ιστικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στην ιστική διάχυση του οξυγόνου (π.χ. ιστικό οίδημα από κάκωση, έγκαυμα, σύνδρομο διαμερισματος κλπ).

Αυτό επιτυγχάνεται γιατί η βαθμίδοση της μερικής πιέσεως του οξυγόνου μεταξύ του πλάσματος και των ιστών (δηλαδή η διαφορά των μερικών πιέσεων του οξυγόνου) καθορίζει και την απόσταση διαχύσεως του, καθώς και την διέλευσή του μέσω των διαφόρων φραγμών διαχύσεως οξυγόνου, όπως το οίδημα ή η σκλήρυνση του ενδοθηλίου των τριχοειδών στον σακχαρώδη διαβήτη.

Ενδείξεις

Οι ενδείξεις για Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία είναι:

• Καταδυτικά ατυχήματα , όπως:

Νόσος εξ αποσυμπιέσεως (νόσος Δυτών, νόσος Υψομέτρου - altitude disease )
Εμβολή εγλεφάλου από αέρα.

• Ενδείξεις Παθολογίας/Χειρουργικής όπως:

 • Δηλητηρίαση από Μονοξείδιο,
 • Εγκαύματα,
 • Σύνδρομο συνθλίψεως,
 • Επιπλεγμένη οστεομυελίτιδα,
 • Επαπειλούμενα δερματικά μοσχεύματα,
 • Νεκρωτικές Φλεγμονές μαλακών μορίων (Κλωστηριδιακή μυοσίτιδα και
  μυονέκρωση),
 • Μετακτινικές Διαταραχές (βλάβες μαλακών μορίων και οστών από
  ακτινοβολία ένεκα νεοπλασιών),
 • Επούλωση επιπλεγμένων τραυμάτων,
 • Άτονα Έλκη (π.χ. διαβητικά έλκη),
 • Σύνδρομο διαμερίσματος & άλλες οξείες τραυματικές ισχαιμίες, κ.α.
Στη νόσο του Crohn, δρά σαν συμπληρωματική φυσικοθεραπεία ειδικά σε περιπτώσεις συρυγγιοποιητικής νόσου.

Στη Θεσσαλονίκη μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου υπάρχει στο :

Νοσοκοµείο «Άγιος Παύλος»

Στην Αθήνα μονάδα καταδυτικής – υπερβαρικής ιατρικής (ΤΥΙ/ΝΝΑ) υπάρχει στο :

«Ναυτικό Νοσοκομείο»HYPERBARIC OXYGEN (HBO) AS ADJUNCT THERAPY IN REFRACTORY OR FISTULIZING CROHN'S DISEASE


OXYNET
JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ