Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007

Μια επαναστατική νέα θεραπευτική μέθοδος για πλήρες κλείσιμο των συριγγίων (EN)

Surgisis AFP Plug: Procedure

What happens during the procedure?

SIS Matrix 1

1. The doctor locates the inside opening of the fistula in the anal canal using a fistula probe and irrigates the tract.

SIS Matrix 3

2. The Surgisis AFP plug is pulled into the inside opening. The doctor notes where the plug enters the primary opening and cuts the plug to size.

SIS Matrix 3

3. The inside opening is closed by suturing the top tissue layers of the anal canal over the Surgisis AFP plug's head.

SIS Matrix 4

4. Finally, the doctor sutures the tip of the plug to the edge of the exterior opening at skin level (optional). The exterior opening is not closed to allow for drainage. The tip of the plug is trimmed at skin level.

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ