Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Όταν η κολονοσκόπηση φέρνει κοιλόπονο

Ποιοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που, εκτός από την ικανότητα-επιδεξιότητα του γιατρού που την εκτελεί, επηρεάζουν το αν θα καταστεί επίπονη για τον ασθενή ;

Μέσα από 646 κολονοσκοπήσεις που έγιναν από έμπειρους γαστρεντερολόγους προσπάθησε μια ομάδα Κορεατών ερευνητών να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα.

10 λεπτά πρίν την εξέταση χορηγούσαν στους εξεταζόμενους Midazolam & Meperidin ενδοφέβια και κατόπιν κατα τη διάρκεια της εξέτασης τους ρωτούσαν συνεχώς αν αντέχουν την εξέταση και πώς αξιολογούν την αίσθηση του πόνου σε μια κλίμακα.

Οι ερευνητές χώρισαν τους ασθενείς σε δύο ομάδες, η πρώτη με 304 περιπτώσεις δεν είχαν καμία ιδιαίτερη ενόχληση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η δεύτερη με 342 περιπτώσεις βρήκαν την εξέταση δυσάρεστη και παραπονέθηκαν οτι πονούσαν.

Βρέθηκε λοιπόν ότι στη δεύτερη ομάδα βρίσκονταν κατα κύριο λόγο :

- ασθενείς με Ι.Φ.Ν.Ε.

- γυναίκες

- ηλικίες κάτω των 40

- άτομα με μικρό Δείκτη Μάζας Σώματος *

- εγχειρισμένοι στο κάτω μέρος του κορμού (κυρίως κοιλιακή χώρα)


Επίσης όταν η διάρκεια της διείσδυσης ώς την ειλειοκολική βαλβίδα ήταν κάτω των 8 λεπτών οι εξεταζόμενοι βρίσκονταν στη 2η ομάδα

Μιά τελευταία παράμετρος, η μόνη που μπορεί να επηρεαστεί απο τους ίδιους τους εξεταζόμενους, ήταν ότι η αίσθηση του πόνου αυξανόταν όσο λιγότερο καλά είχε καθαριστεί το έντερο.


Park DI, Kim HJ, Park JH, Cho YK, Sohn CI, Jeon WK, Kim BI, Ryu SH, Sung IK.
Factors affecting abdominal pain during colonoscopy.

In: Eur J Gastroenterol Hepatol. 2007 Aug;19(8):695-699;

Abstract online under

http://www.eurojgh.com/pt/re/ejgh/abstract.00042737-200708000-00013.htm


BMI (body mass index)

* Δείκτης Μάζας Σώματος ΔΜΣ=Β/Υ2 (βάρος σε Kg / ύψος στο τετράγωνο)
Μικρότερο από 20
___________________________________________________________________
Στο δείκτη αυτό βρίσκετε η ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΡΟΣ. Αν είστε στο δείκτη αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε τον γιατρό σας.Πιθανότατα να υπάρχει διαταραχή του μεταβολισμού.
___________________________________________________________________
Από 20 μέχρι 25
Στο δείκτη αυτό βρίσκετε η ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΡΟΣ. Αν είστε στο δείκτη έχετε μικρότερες πιθανότητες για νοσήματα καρδιάς και αγγείων, με την προϋπόθεση ότι το βάρος θα διατηρηθεί.
___________________________________________________________________
Από 25 μέχρι 30
Στο δείκτη αυτό βρίσκετε η ΟΜΑΔΑ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ . Αν είστε στο δείκτη υπάρχει κίνδυνος για νοσήματα υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου ή και διαβήτη τύπου Β.Δεν πρέπει να βάλετε άλλο βάρος.
___________________________________________________________________
Από 30 μέχρι 40
Στο δείκτη αυτό βρίσκετε η ΟΜΑΔΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Αν είστε στο δείκτη υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για νοσήματα υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου ή και διαβήτη τύπου Β. Χρειάζεται συμβουλή από τον γιατρό σας.
___________________________________________________________________
Μεγαλύτερο από 40
Στο δείκτη αυτό βρίσκετε η ΟΜΑΔΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ . Αν είστε στο δείκτη έχετε μεγάλο κίνδυνο για νοσήματα υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου ή και διαβήτη τύπου Β. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το γιατρό σας αν δεν το έχετε κάνει.
___________________________________________________________________JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ