Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Ελευθερία μετακίνησης στους Ευρωπαίους ασθενείς !!!!!!!!!

Ε.Ε: Δικαίωμα των ασθενών για περίθαλψη σε άλλο κράτος-μέλος

Σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε., η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα ασθενείς που εξαναγκάζονται να παραμείνουν επί μακρόν σε καταλόγους αναμονής.

Μετά την παρέλευση τριάντα μηνών, από την στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δώσει την τελική έγκρισή του, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγές της νομοθεσίας τους προκειμένου να εναρμονισθούν στην νέα κοινοτική ντιρεκτίβα που ενέκρινε, σήμερα, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
Η νέα οδηγία αφορά στο δικαίωμα των ασθενών να αναζητούν περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από εκείνο στο οποίο διαμένουν.
Η εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης, Γαλλίδα ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού-Λαϊκού Κόμματος, Φρανσουάζ Γκροσετέτ, δήλωσε μετά την υπερψήφιση της έκθεσης της ότι «οι ασθενείς δεν θα αφήνονται πλέον στην τύχη τους όταν θα ζητούν διασυνοριακή περίθαλψη και επιστροφή των εξόδων. Αυτή η οδηγία θα αποσαφηνίσει επιτέλους τα δικαιώματα των ασθενών, καθώς μέχρι τώρα αυτά ήταν πολύ ασαφή."
Με βάση τους νέους κανόνες που καθορίζονται οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή των εξόδων τους για περίθαλψη που τους παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον το είδος της περίθαλψης και το κόστος της θα καλύπτονταν από το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι.
Παράλληλα, οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους ασθενείς να λαμβάνουν «εκ των προτέρων έγκριση» (προέγκριση) για περιπτώσεις περίθαλψης, όπου απαιτείται παραμονή σε νοσοκομείο με διανυκτέρευση ή παροχή εξειδικευμένης θεραπείας.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν «εθνικά σημεία επαφής» για την παροχή πληροφόρησης στα άτομα που σκέπτονται να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος από τα οποία (σημεία επαφής) θα μπορούν να ζητήσουν και βοήθεια στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα.
Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα ασθενείς που εξαναγκάζονται να παραμείνουν επί μακρόν σε καταλόγους αναμονής εξαιτίας του ότι στις χώρες τους δεν υπάρχουν οι ενδεδειγμένες θεραπείες.
Οι κανόνες αφορούν μόνον όσους επιλέγουν να αναζητήσουν θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για τους πολίτες που αναζητούν επείγουσα περίθαλψη όταν επισκέπτονται άλλο κράτος μέλος.

 Η Οδηγία δίνει το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών υγείας άλλων χωρών, το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιπτώσεις σπάνιων παθήσεων και νέων θεραπειών. 

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ