Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ριζικές αλλαγές στην οργάνωση των ταμείων υγείας επιφέρει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για την ένταξη των κλάδων υγείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και τουοργανισμού περίθαλψης δημοσίων υπαλλήλων(ΟΠΑΔ) στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας...


Το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή από τον υπουργό Υγείας κ. Αν΄Λοβέρδο αλλάζει ριζικά το σύστημα προμηθειών του ΕΣΥ, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί τη ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας των ταμείων.

Επί της ουσίας ενοποιούνται οι υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι κλινικές του, το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας, οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ως προς τις παροχές τους σε είδος, ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), υπό το νέο οργανισμό.

Εν συνεχεία ο νέος εθνικός οργανισμός παροχών υγείας θα συνδεθεί με το ΕΣΥ.

Οπως ορίζεται στο νομοσχέδιο πόροι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι:

Η ετήσια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση αυτή αφορά τη συμμετοχή του δημοσίου στην τριμερή χρηματοδότηση νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, βάσει του άρθρου 35 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), και την κρατική συμμετοχή για τον ΟΓΑ.

Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας είναι:

α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των μεταφερομένων φορέων.

β. Ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Ε.Σ.Υ., των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου, των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Πηγή vima.gr


"Ομπρέλα" κάτω από την οποία θα βρίσκονται συνολικά οι υπηρεσίες Υγείας της χώρας, με στόχο να αναβαθμιστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προβλέπει το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο.
Υπό τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα βρίσκονται στο εξής οι κλάδοι Υγείας, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες του, καθώς και τα νοσοκομεία βραχείας νοσηλείας του ΙΚΑ, οι κλάδοι Υγείας του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, όσον αφορά τις παροχές, ενώ στον Οργανισμό υπάγεται και ο ΟΠΑΔ.
Με το νομοσχέδιο ανοίγει ο δρόμος για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων. Ήδη, προβλέπονται οι συγχωνεύσεις τεσσάρων νοσοκομείων του ΙΚΑ με μεγάλα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ υπάρχουν πρόβλεψη και ρυθμίσεις για τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορεί να διοικεί ένας διοικητής νοσοκομείου περισσότερα από ένα νοσηλευτικά ιδρύματα. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα να εντάσσονται στο μέλλον και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, στον Οργανισμό αυτό.
Η έναρξη λειτουργίας του νέου μηχανισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας προσδορίζεται έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου και έχει στόχο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον νομοσχέδιο, να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των ασφαλισμένων στο ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Εξάλλου, στο νομοσχέδιο προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο σύστημα προμηθειών των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας και κυρίως του ΕΣΥ. Στόχος είναι να περιορισθεί η υπερτιμολόγηση υλικών και φαρμάκων, αλλά και οι μεγάλες ποσότητες υγειονομικού υλικού που συσσωρεύονταν στα νοσοκομεία και να αντιμετωπισθεί η αδυναμία ελέγχου των προμηθειών. 
Αλλαγές προβλέπονται και για τη συνταγογράφηση, καθώς η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 30 ημερών θεραπείας, που προβλέπεται βάσει το δοσολογικού σχήματος, το οποίο αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου. Το φάρμακο αναγράφεται πλέον υποχρεωτικά στη συνταγή με εξαίρεση τα χρόνια νοσήματα. Επίσης, καταργείται η υποχρεωτική θεώρηση για συνταγές που καταχωρούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά. Αυτό αφορά συνταγές κόστους άνω των 150 ευρώ, συνταγές για τη χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων και συνταγές με αγωγή διάρκειας έως και δύο μήνες, τις οποίες εκδίδουν οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σε ό,τι αφορά τους φαρμακοποιούς, το πολυνομοσχέδιο προωθεί την πλήρη απελευθέρωση με πληθυσμιακά όρια. Προβλέπει τη δυνατότητα συνάσκησης του επαγγέλματος περισσοτέρων τού ενός φαρμακοποιού στο ίδιο φαρμακείο και δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας στα φαρμακεία τα Σάββατα και τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης. Υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες φαρμακείων να απασχολούν έναν φαρμακοποιό ανά τρεις βοηθούς και δίνει τη δυνατότητα για ίδρυση νέων φαρμακείων σε ακτίνα 200 μέτρων από νοσοκομεία και άλλες μονάδες του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων, με τον όρο ότι τα νέα φαρμακεία δεν θα είναι περισσότερα από τον διπλάσιο αριθμό όσων ήδη λειτουργούν. Επίσης, μειώνει και το πληθυσμιακό όριο για την ίδρυση νέων φαρμακείων από ένα ανά 1.500 κατοίκους, σε ένα ανά 1.000 κατοίκους.
Για την καταβολή επιδόματος σε τρίτεκνες οικογένειες, κύριο κριτήριο θα αποτελεί η οικογένεια να διαμένει για τουλάχιστον δέκα συνεχή χρόνια στην Ελλάδα. Το επίδομα για το 3ο παιδί, που είναι 177 ευρώ, θα καταβάλλεται στον δικαιούχο μέχρι το 6ο έτος της ηλικίας του τέκνου. Τα επιδόματα των 1ου και 2ου παιδιών ορίζονται στα 44 ευρώ για κάθε τέκνο και καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους. Στον νέο νόμο, το επίδομα θα παίρνουν όλες οι τρίτεκνες οικογένειες ανεξάρτητα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματός τους, καθώς έχει αφαιρεθεί από το αρχικό σχέδιο νόμου ο περιορισμός, ότι το επίδομα αυτό δεν θα μπορούν να εισπράττουν οικογένειες των οποίων το ετήσιο εισόδημα ξεπερνά τα 40.000 ευρώ.

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ